Budżet Łodzi na 2019 rok - konsultacje projektu budżetu

Wszystkie uwagi zgłoszone na platformie VOX POPULI w uzupełnieniu konsultacji budżetu Miasta na 2019 rok zostały przekazane do właściwych komórek merytorycznych Urzędu.

Raport z głosowania mieszkańców miasta Łodzi na platformie Vox Populi >>>

Wykaz wszystkich propozycji i opinii zgłoszonych na platformie Vox Populi - do raportu >>>

Zobacz również: ogłoszenie o konsultacjach >>>

Głosowanie trwało: 20.11.2018 - 27.11.2018
W głosowaniu wzięły udział 243 osoby

Za pośrednictwem portalu Vox Populi poddaliśmy pod dyskusję Projekt Budżetu Łodzi na 2019 r. Ankieta była uzupełnieniem tradycyjnych form konsultacji (papierowych ankiet oraz spotkań konsultacyjnych)

Wg projekt W 2019 roku wydatki miasta wyniosą 4 mld 670,7 mln zł, dochody 4 mld 443,7 mln zł, a nadwyżka operacyjna wyniesie 327,1 mln zł.

Wg projektu główne kierunki inwestycji w przyszłym roku to rewitalizacja centrum, Księżego Młyna oraz pałaców, ale także program Tramwaj dla Łodzi, termomodernizacje szkół i przedszkoli, rozbudowa EC1, domów kultury i muzeów, rewitalizacja parku Helenów oraz parków kieszonkowych.

W projekcie największą część budżetowych wydatków, bo aż 1/4 stanowią kwoty, które przeznacza się na oświatę i wychowanie. - Z roku na rok miasto dokłada do systemu oświaty coraz większe kwoty. Subwencja oświatowa corocznie wzrasta, ale jej przyrost jest zbyt mały, jeśli chodzi o dynamikę wydatków - tłumaczy skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski.

Ogłoszenie o konsultacjach (wraz z raportem z tradycyjnych form konsultacyjnych)

Zestawienie wydatków (wg projektu Budżetu Łodzi na rok 2019)


GaleriePodsumowanie:


Głosowanie trwało: 20.11.2018 - 27.11.2018
W głosowaniu wzięły udział 243 osoby