Już niebawem nowe głosowanie!

Archiwum

W Łodzi jest już ponad 300 drzew pomnikowych - pomóż nazwać niektóre z nich

Dęby, kasztanowce, klony - w Łodzi jest już ponad 300 drzew oficjalnie uznanych za pomniki przyrody. Niektóre z nich mijamy na co dzień w ścisłym centrum lub w parkach, inne są nieco bardziej ukryte. Łączy je długa historia, przepiękny wygląd i to, że nigdy nie będą mogły być wycięte. Kilka z  takich drzew ma już swoje imiona, m.in. Dąb Fabrykant. Teraz można zaproponować nazwy dla paru innych dużych roślin. Zapraszamy!

 

Drzewa, którym będzie można nadać imiona znajdują się w 4 lokalizacjach Łodzi - na Placu Komuny Paryskiej, w Parku Klepacza (tutaj można nadać imię „koledze” Fabrykanta) oraz w Parku Ocalałych.

 


1. KASZTAN JADALNY | PLAC KOMUNY PARYSKIEJ
Na nowe imię na Placu Komuny Paryskiej czeka kasztan jadalny. To drzewo wielopniowe o obwodach pni 99+113+153+148+103+77+130 cm. Jest on najcenniejszym okazem flory w tym obszarze, posadzonym prawdopodobnie w 1949 r., a także największym i najstarszym spośr
ód znanych okazów tego gatunku w Łodzi i okolicy. Mieszkańcy, którzy często bywają w tym miejscu Łodzi z pewnością go kojarzą.

 2. BUK | PARK KLEPACZA

W Parku Klepacza można nazwać buk pospolity odmiany czerwonolistnej (Fagus sylvatica Purpurea). To okaz o obwodzie pnia 470 cm. Był częścią dawnego ogrodu założonego w 1904 r. wokół willi Reinholda Richtera (obecnie Rektorat Politechniki Łódzkiej). To największy pod względem obwodu pnia pomnikowy okaz drzewa tego gatunku, dorównujący urodzie słynnemu dębowi „Fabrykant”.

 3. DĄB | PARK OCALAŁYCH

Dąb szypułkowy to kolejne drzewo, które łodzianie mogą nazwać. Znajduje się on w Parku Ocalałych. Obwód jego pnia to 360 cm. To relikt puszczański po Kusym Kącie, przed II wojną wkomponowany w cenny drzewozbiór towarzyszący plantacjom miejskim, obecnie składnik najciekawszej kompozycji roślinnej w Parku Ocalałych.

 4. TRZY KLONY | OGRÓD PAŁACU POZNAŃSKIEGO

Trzy klony zwyczajne w Ogrodzie Pałacu Izraela Poznańskiego - to trio, z racji swojej wyjątkowości przyrodniczej, ale również z powodu wyjątkowości miejsca, zasługuje na nadanie im imion.

Czas

Głosowanie trwało: 13.03.2024 - 21.03.2024
W głosowaniu wzięło udział 41 osób

Zadecyduj o nazwie nowego pasażu do Manufaktury

Nowy pasaż połączy ul. Legionów 25 z ul. Ogrodową 20 i ul. Gdańską 8.

Prace są już na finiszu. Jest nowa nawierzchnia, zakończyły się roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i teletechnicze. W nowym pasażu zaplanowano dużo zieleni m.in. hortensje, choiny kanadyjskie, grusze drobnoowocowe, a także wiśnie! Nie zabraknie nowych ławek, zdrojów pitnych, stojaków na rowery i małej architektury.

Finał prac zaplanowano na koniec marca tego roku, więc już dziś pytamy łodzian - Jaką nazwę powinien nosić nowy pasaż do Manufaktury?

Czas

Głosowanie trwało: 21.02.2024 - 25.02.2024
W głosowaniu wzięły udział 733 osoby

Ankieta ewaluacyjna XI edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Drodzy mieszkanki i mieszkańcy,

zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po XI edycji ŁBO - to dla nas ważne, aby móc na tej podstawie poprawić funkcjonowanie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłości.
Ankieta obejmuje takie bloki pytań jak: SKŁADANIE PROJEKTÓW, OPINIOWANIE, GŁOSOWANIE, BUDŻET OGÓLNIE, oraz PROPOZYCJE ZMIAN.
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 3-5 min.

Podsumowanie wyników ankiety: https://uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/lbo-20232024/wyniki-lbo-2324/podsumowanie-ankiety-ewaluacyjnej-xi-edycji-lbo/

Czas

Głosowanie trwało: 27.12.2023 - 14.01.2024
W głosowaniu wzięło udział 275 osób

INWESTYCJE W KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ - uwagi do planowanych modernizacji tras tramwajowych

Na początku 2023 r. odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami miasta na temat planowanych modernizacji tras tramwajowych na ul. Warszawskiej, Franciszkańskiej, Srebrzyńskiej, Legionów, Zielonej, Żeromskiego z Politechniki oraz Rzgowskiej. Obecnie opracowywane są koncepcje dla tych tras, które uwzględniają licznie zgłaszane na spotkaniach uwagi i sugestie. Poniżej znajdują się zakładki poszczególnych projektów w których dostępne będą gotowe koncepcje i zamieszczone zostaną informacje o kolejnych spotkaniach na których przedstawione zostaną szczegóły gotowych dokumentów. Przygotowane i omówione dokumenty posłużą do przetargu na wybór wykonawcy przebudowy wskazanych tras tramwajowych. Inwestycje realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj i możliwe są do wykonania do 2027 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy unijnej.

Zapoznaj się z opisami poszczególnych koncepcji wraz z mapami

Czas

Głosowanie trwało: 27.12.2023 - 27.01.2024
W głosowaniu wzięły udział 363 osoby

Koncepcje tramwajowe - Warszawska (rondo Powstańców 1863 r. - Wycieczkowa)

Powrót tramwajów i nowy wygląd ul. Warszawskiej.

Koncepcja przebudowy ul. Warszawskiej

Koncepcja zakłada modernizację ponad 3 km torowiska w technologii zielonej, montażu nowej sieci trakcyjnej umieszczonej na słupach posadowionych w międzytorzu, które będą także słupami oświetleniowymi. Lokalizacja przystanków została zachowana w obecnych miejscach. Zostaną one podwyższone, poszerzone, a także wyposażone w wiaty z ławkami. Przy zmodernizowanej krańcówce tramwajowej zostanie utworzony punkt socjalny dla motorniczych. Na terenie krańcówki pojawi się też jezdnia, która pozwoli zawracać autobusom. Pod wiaduktem kolejowym projektowane są dwa tory tramwajowe jako rozwiązanie likwidujące sytuację jazdy pod prąd pojazdów kołowych i szynowych. Analiza stworzenia ronda na skrzyżowaniu przy linii kolejowej wskazała, że jezdnia wlotu zachodniego znacząco koliduje z linią tramwajową prowadząc do ryzyka wzajemnego blokowania na dojeździe do ronda.

W zakresie chodników i dróg rowerowych zostanie zachowany podobny ślad do obecnego. Biorąc pod uwagę wyjazdy z poprzecznych ulic w części wschodniej, torowisko zostało przesunięte na północ aby odsunąć, w maksymalnie możliwej liczbie miejsc, drogę rowerową od ogrodzeń. Fragmentarycznie chodnik i droga rowerowa będzie wspólna z drogą dojazdową do posesji. Pod linią kolejową planowane jest drugie przejście i przejazd rowerowy po południowej stronie wiaduktu kolejowego.

W części zachodniej utworzona zostanie droga serwisowa do obsługi przyległych posesji. Jednocześnie proponuje się zamknięcie pojedynczych przejazdów przez torowisko z dróg poprzecznych, na rzecz scalenia przejazdu przez torowisko na innym wlocie. Zabieg ten poprawi bezpieczeństwo ze względu na ograniczenie punktów kolizji z linią tramwajową.

Pas zielony pomiędzy torowiskiem, a drogą serwisową jest przewidziany pod nowe nasadzenia zieleni, a także pod retencję wody opadowej. Jednocześnie przewiduje się pielęgnację istniejącego drzewostanu i wymianę drzew będących w złym stanie. Analizowane są także sposoby retencji i odprowadzania wody z okolic dawnego koryta rzeki Sokołówki.

Czas

Głosowanie trwało: 28.11.2023 - 10.12.2023
W głosowaniu wzięło udział 0 osób

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi

Masz uwagi do planowanych zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi ( w skrócie: GPR)?
Wypowiedz się w ramach konsultacji. Masz czas do 2 października 2023 r.


Jak zgłosić uwagi za pośrednictwem Vox Populi? 

1. Zapoznaj się z GPR
2. Przygotuj uwagi - będzie Ci potrzebny numer strony na której znajduje się fragment do którego masz zastrzeżenia oraz uzasadnienie twojej uwagi
3. W formularzu wpisz uwagę z numerem strony i uzasadnieniem
4. W jednym formularzu możesz wpisać do 3 uwag.

Czas

Głosowanie trwało: 08.09.2023 - 02.10.2023
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby

NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI - głosowanie

POZNAJ OBIEKTY NOMINOWANE DO NAGRODY ARCHITEKTONICZNEJ PREZYDENTA MIASTA ŁODZI:


EC1, Targowa 1/3


Rewitalizacja Elektrociepłowni w Łodzi i jej adaptacja na cele kulturalno‐artystyczne zrealizowana została w ramach programu Nowe Centrum Łodzi. Renowacji i rewitalizacji zostały poddane obiekty zabytkowe, zagospodarowano przestrzeń publiczną, którym nadano nowe funkcje społeczne, edukacyjne i kulturalno-artystyczne. Obecnie mieści się tu Centrum Nauki i Techniki - największa pod względem powierzchni tego typu placówka w kraju, najnowocześniejsze w Polsce planetarium, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej tworzone przez organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier a także sale konferencyjne i hale dostosowane do organizacji wydarzeń, w tym największa secesyjna Hala Maszyn (1360 m2). Celem rewitalizacji było zahamowanie procesu degradacji tkanki architektonicznej obiektów historycznych a także przywrócenie ładu architektonicznego i przestrzennego centrum Łodzi. Łódzkie EC1 spełnia wszystkie warunki realnej rewitalizacji.

Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.


Koci Szlak i Zielony Parking na Księży Młynie, Fabryczna 17 i 17a


Historyczny tzw. Koci Szlak na odcinku od ulicy Fabrycznej do terenu bocznicy kolejowej był ciągiem pieszym prowadzącym od ul. Fabrycznej i zabytkowego Parku Źródliska na teren osiedla Księży Młyn. W ramach rewitalizacji chodnik uzyskał nową nawierzchnię a po zachodniej stronie szpaleru lip wykonana została ścieżka rowerowa. Obszarowi po byłej bocznicy kolejowej przywrócono jego dawne walory funkcjonalne oraz wykorzystano stare elementy krajobrazowe dla celów rekreacyjnych. Na większości terenu w lekkim zagłębieniu odtworzone zostało torowisko z materiałów staroużytecznych - podkłady i szyny, odrestaurowany został semafor i szlaban, po północnej stronie torowiska wykonana została droga rowerowa a po południowej chodnik. Wzdłuż torowiska obustronnie zostały nasadzone szpalery głogu. Przy chodniku znajdują się ławki z pochwytami, kosze. Obszar został oświetlony lampami o stylowych oprawach. Przejścia przez torowisko są wykonane z dębowych podkładów. Na zachodniej części działki posadowiony został napis „Księży Młyn”. Odtworzenie torowiska w małym zagłębieniu powoduje, że torowisko jest małym zbiornikiem retencyjnym wody. „Zielony” Parking przylega do Kociego Szlaku i jest oddzielony żywopłotem grabowym. Całość parkingu przypomina ogród. Za trejażami są wykonane małe zbiorniki retencyjne wypełniające się wodą opadową podczas bardzo dużych opadów. Wszystkie wody opadowe zostają zawsze na terenie parkingu.


Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.



Monopolis, Kopcińskiego 60 i 62


MONOPOLIS to niepowtarzalny ideowo projekt wielofunkcyjny zlokalizowany na terenie dawnego Monopolu Wódczanego z 1902 roku. Rewitalizacja zabytkowych obiektów i odważne połączenie architektury historycznej z architekturą nowoczesną wniosło do przestrzeni miejskiej nową jakość. Ideą przyświecającą projektantom było podkreślenie historii i tradycji miejsca, gdzie priorytetem są potrzeby człowieka. Projekt skierowany jest do środowiska biznesowego, jak i do lokalnej społeczności. W odrestaurowanych i nowych budynkach powstały nowoczesne biura, usługi z ofertą gastronomiczną i miejsca kultury w tym teatr, galeria sztuki, muzeum. Dzięki temu Monopolis jest projektem otwartym dla wszystkich, którzy doceniają pełnię życia i inspirujące miejsca w nowoczesnych przestrzeniach miejskich. 



Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.

Ogrodowa Office, Ogrodowa 8

Ze względu na szczególną dla tego obszaru tożsamość miasta, budynek podporządkowuje się historycznemu układowi przestrzennemu, zaś różnorodność nowoczesnych fasad oraz ich charakterystyczne podziały w swobodny sposób nawiązują do bogactwa stylów architektonicznych Łodzi. Obiekt został zaprojektowany z poszanowaniem dla istniejącej już okolicznej zabudowy, a jednocześnie z uwzględnieniem najwyższego standardu jakości i z myślą o wykorzystaniu najnowocześniejszych dostępnych technologii. Ogrodowa Office to połączenie estetycznych walorów architektury i funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych. W budynku zastosowano też szereg tzw. „zielonych rozwiązań” umożliwiających m.in. oświetlenie LED w przestrzeniach wspólnych, system odzyskiwania ciepła z serwerowni do podgrzewania wody użytkowej oraz system pozwalający na wykorzystywanie wody deszczowej do spłukiwania toalet.

Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.

Piotrkowska 44 - Nowa Odsłona, Piotrkowska 44

Realizacja zabudowy posesji Piotrkowska 44 w Łodzi stanowi przykład wielkomiejskiego podwórka zrealizowanego na wąskiej i ciasnej działce. Przebudowana została frontowa kamienica R. Sachsa, przebudowane i nadbudowane częściowo zostały oficyny oraz wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny, uzupełniając pierzeję ulicy Wschodniej.  Od strony ulicy Wschodniej zlokalizowano prześwit bramowy umożliwiający wjazd i wejście na działkę. Wjazd umożliwia także obsługę komunikacyjną działek przedszkola. Kondygnacja podziemna w zdecydowanej części przeznaczona jest na parking.

W budynkach objętych ochroną konserwatorską nie zachowało się wiele pierwotnych elementów wystroju wnętrz. Udało się przede wszystkim wyeksponować zachowaną więźbę dachową w kamienicy frontowej. Podobnie odnowić zachowane w niej wrota w bramie wejściowej oraz drewnianą klatkę schodową. Wnętrze podwórka zdobi mural.


Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.


PURO Łódź Centrum, Ogrodowa 16

Bryła Hotelu Puro Łódź zamyka kwartał i nawiązuje do istniejącego układu urbanistycznego, uzupełniając pierzeję ulicy Zachodniej oraz nowowpowstałego placu WOŚP. Nowoczesna architektura, w stonowanej kolorystyce, poprzez odbicie w oknach Pałacu Poznańskich, podkreśla szczególną dla Łodzi historyczną zabudowę.  Design obiektu nawiązuje do lokalnych tradycji takich jak kinematografia, włókiennictwo, czy łódzka awangarda. Na ostatnim piętrze znajduje się taras z wyjątkowym widokiem na centrum Łodzi, zielone parki, Manufakturę oraz Pałac Poznańskich.


Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.

SEPIA OFFICE w ramach zespołu OFF Piotrkowska Center, Roosevelta 8

Dawna przędzalnia i tkalnia Franciszka Ramischa przeszła długą drogę zanim uruchomiony został projekt rewitalizacyjny w duchu „slow” OFF Piotrkowska Center.

SEPIA OFFICE to odrestaurowany, pięciokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy, zaaranżowany w murach dawnego magazynu i skarbca fabryki Ramischa. Po pieczołowitej renowacji oryginalnych elementów konstrukcyjnych oraz uzupełnieniu o współczesne funkcje i udogodnienia, obiekt oferuje dziś łącznie blisko 2300 m2 powierzchni najmu. We wnętrzach SEPIA OFFICE udało się zachować wiele elementów oryginalnych – m.in. pozbawione tynków, surowe ściany z czerwonej cegły, żeliwne balustrady i słupy wsporcze, a także odsłonięte stropy w konstrukcji drewnianej. 

Od zewnątrz zadbano zarówno o reprezentacyjną, nietypową dla budynku fabrycznego, secesyjną elewację od ul. Roosevelta, jak też o widoczne od strony OFFa, ceglane fasady, których nie wypiaskowano, a jedynie wyczyszczono, bez ingerencji w ich strukturę. W ramach prac wykonano także iluminację oraz odtworzono blaszany hełm wieńczący wieżę wodną, która dawniej pełniła funkcję systemu przeciwpożarowego kompleksu fabrycznego. Zachowane zostały również historyczne podziały okien, które znalazły odwzorowanie w stylizowanej ślusarce. Dodatkowo, w częściach wspólnych budynku umieszczono fototapety z historycznymi zdjęciami przedstawiającymi życie dawnej fabryki Ramischa na przełomie XIX i XX wieku. 





Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.

TEAL OFFICE, Roosevelta 6

TEAL OFFICE, to biurowiec na terenie OFF Piotrkowska Center w Łodzi, wkomponowany w otoczenie dawnej fabryki Ramischa. Fasada wykończona grafitowymi blokami ceglanymi od strony pasażu OFFa nawiązuje do industrialnego charakteru miejsca, przeszklona elewacja wychodząca na ulicę Roosevelta utrzymuje zaś rytm elewacji pobliskich kamienic. Budynek TEAL został wyróżniony przyznaniem prestiżowego certyfikatu Breeam, za spełnienie najwyższych europejskich standardów w dziedzinie proekologicznych rozwiązań.

Monitorowane są bieżące koszty użytkowania wynajmowanych powierzchni, zastosowano szereg  zielonych technologii wewnątrz budynku oraz zrównoważone koncepcje związane z przestrzenią wokół niego. Obiekt wyposażony jest między innymi w inteligentny system BMS (sterowanie budynkiem), energooszczędne, szybkie windy wyposażone w napęd regeneracyjny, umożliwiający odzysk energii, energooszczędne oświetlenie LED oraz system stand-by, rozwiązania oszczędzające zużycie wody w budynku i w toaletach, klimatyzację z efektywnym odzyskiwaniem ciepła, nawilżaniem oraz funkcją „free cooling”, która umożliwia wykorzystanie powietrza z zewnątrz do schłodzenia wnętrza budynku, zielony dach ograniczający efekt miejskiej wyspy ciepła przyczyniający się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza i zwiększenia retencji wód opadowych, na dachu zamontowano budki dla owadów dziko żyjących. 


Zdjęcia lotnicze z lat 2013 oraz 2021.


Czas

Głosowanie trwało: 07.07.2023 - 07.08.2023
W głosowaniu wzięło udział 1357 osób

Wybierz jak zazieleni się skrzyżowanie przy Stajni Jednorożców!

Zielona rewolucja zaplanowana na pl. Wolności, pl. Dąbrowskiego, Starym Rynku i w pasażu Schillera to nie koniec ekozmian w centrum Łodzi. Czas na ważne skrzyżowanie, które codziennie przemierzają tysiące pieszych i pasażerów MPK Łódź.

W czerwcu zaprosiliśmy Mieszkańców i architektów do współpracy przy stworzeniu koncepcji zazielenienia skrzyżowania ulic Piotrkowskiej, Piłsudskiego i Mickiewicza. Przy wsparciu merytorycznym członków łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich przeprowadzone zostały spotkania z ekspertami i mieszkańcami, w ramach których dyskutowaliśmy o konieczności zmiany podejścia do projektowania przestrzeni miejskich, potrzebie adaptacji miast do zmian klimatycznych oraz o rosnących potrzebach mieszkańców miast w zakresie wprowadzania zieleni i retencji w przestrzeniach zurbanizowanych. Eksperci podzielili się swoją wiedzą z zakresu ekohydrologii, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ogrodnictwa i projektowania krajobrazu, a także omówili katalog rozwiązań, które możemy zastosować w przestrzeni publicznej, aby podnieść jej wartość nie tylko w zakresie odporności miasta na skutki zmian klimatycznych, ale także w kwestii podniesienia jakości życia mieszkańców. W kolejnym tygodniu wspólnie z ekspertami, architektami SARP i przede wszystkim Mieszkańcami Łodzi przeprowadziliśmy warsztaty na temat zazielenienia skrzyżowania Piotrkowskiej i trasy WZ. W trakcie warsztatów wypracowane zostały ciekawe rozwiązania na zazielenienie tej części miasta, które dzisiaj poddajemy pod dalsze konsultacje za pomocą platformy Vox Populi.

Wśród propozycji na zazielenienie okolicy Stajni Jednorożców pojawiły się pomysły na wprowadzenie rabat bylinowych, ogrodów deszczowych gromadzących wodę z chodników, pnączy wspinających się po filarach Przystanku Centrum, zazielenienie torowisk, a także wprowadzenie kolorowego kwietnego otoczenia dla pomnika Jednorożca. Ważnym i często poruszanym aspektem było też wprowadzenie możliwie największej ilości nowych drzew, które będą dawały cień w upalne dni (w miarę możliwości technicznych).

Pragniemy zapytać Was, czy zaproponowane w ramach warsztatów rozwiązania zyskają szerszą akceptację, czy też wg Łodzian nie powinny być realizowane. Każdy głos ma znaczenie, dlatego liczymy na opinie zarówno od pieszych, rowerzystów, osób korzystających z komunikacji publicznej, jak i kierowców. Tym samym zapraszamy wszystkich do podzielenie się swoim spojrzeniem!

Czas

Głosowanie trwało: 29.06.2023 - 06.07.2023
W głosowaniu wzięło udział 2380 osób

NAGRODA ARCHITEKTONICZNA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI - zgłoszenie

Kto powinien zdobyć Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Łodzi 2023? Wyślij zgłoszenie!

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza 1. edycję konkursu, w której wybierzemy najlepszą łódzką realizację architektoniczną. W ciągu najbliższych 30 dni możecie Państwo zgłaszać nowe budynki, rewitalizacje, przebudowy czy przestrzenie miejskie (ogólnodostępne), które zostały oddane do użytkowania (ukończone) w latach 2018-2022.

Przykłady zrewitalizowanych budynków w Łodzi: budynki pofabryczne i kamienice

Czekamy na zgłoszenia w czterech kategoriach:

- zrewitalizowany obiekt / zespół,

- współczesna kamienica łódzka,

- przestrzeń miejska oraz

- rozwiązania proekologiczne.

Wspólnie nagrodzimy autorów i inwestorów obiektów istotnych dla wzmacniania i współtworzenia tożsamości Łodzi, wyróżniających się najwyższym poziomem rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych a także wyjątkowym znaczeniem kulturowym, społecznym i środowiskowym.

Swoje ulubione inwestycje może zgłosić każda mieszkanka i każdy mieszkaniec naszego miasta, ale również inwestorzy czy zespoły projektowe, za pośrednictwem poniższego formularza.


Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem i Regulaminem 

Czas

Głosowanie trwało: 13.03.2023 - 30.04.2023
W głosowaniu wzięły udział 64 osoby

Konsultacje tramwajowe

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne na których wspólnie omówimy przygotowane przez Miejską Pracownie Urbanistyczną i miejskie jednostki, koncepcje przebudowy ważnych tramwajowych tras, które zaplanowane zostały do przebudowy. Po raz pierwszy na bardzo wczesnym etapie przygotowania projektów, można zgłosić uwagi, wnioski i propozycje rozwiązań, aby wnieść je do koncepcji i przetargów dla wykonawców projektu przebudowy drogi. Wspólnie zdecydujmy o tym jak będzie wyglądać przestrzeń drogi.

Na spotkaniach omówione zostaną koncepcje przebudowy ul. Franciszkańskiej, Rzgowskiej, Warszawskiej, Aleksandrowskiej, Srebrzyńskiej, Zielonej, Legionów, Konstantynowskiej, Żeromskiego i Al. Politechniki.

Projekty i opisy koncepcji dostępne są na stronie:
Spotkania konsultacyjne - Urząd Miasta Łodzi (lodz.pl)

Uwagi można wprowadzać w komórkach poniżej. Do każdej z ulic przyporządkowany jest odpowiedni numer. 
1 - ul.
Franciszkańska
2 - ul. Rzgowskiej
3 - ul. Warszawska
4 - ul. Aleksandrowska
5 - ul. Srebrzyńska
6 - ul. Zielona, Legionów, Konstantynowska
7 - ul. Żeromskiego i Al. Politechniki

Czas

Głosowanie trwało: 08.02.2023 - 12.03.2023
W głosowaniu wzięło udział 47 osób

Jak będzie wyglądał nowy Plac Dąbrowskiego?

Zieleń, nowa fontanna i przestrzeń do spacerów – Plac Dąbrowskiego zyska zupełnie nowy wygląd. Po wielu spotkaniach, otwartych debatach i konsultacjach z mieszkańcami, w oparciu o ich oczekiwania i spostrzeżenia, powstały 3 warianty nowej przestrzeni.  

Ostateczną wersję wyglądu nowego Placu Dąbrowskiego wybierzecie Wy Łodzianie. Zapraszamy do głosowania.

 

- Ostatnia przebudowa Placu Dąbrowskiego przeprowadzona w 2009 roku to jedna z najbardziej nietrafionych inwestycji w Łodzi. Sprzed Teatru Wielkiego usunięto drzewa i zbudowano toporną fontannę nijak mającą się do tej, którą pokazano w projekcie. – Chcemy to zmienić. Przygotowane przez pracownie architektoniczne projekty uwzględniają zdecydowanie więcej zieleni, przebudowę fontanny, dodatkowe dysze tryskające, nowe formy pawilonu do kwiaciarni oraz niewielką gastronomię. Zależy nam na tym, by mieszkańcy mogli spędzać tu swój wolny czas, w otoczeniu zieleni. W tej chwili mamy tu 30 drzew, a po remoncie może być ich ponad 180, co znacząco zwiększy powierzchnię biologicznie czynną. Przy obecnych zmianach klimatu takie działania są bardzo potrzebne – podkreśla Prezydent Miasta, Hanna Zdanowska.


Nowy Plac Dąbrowskiego – 3 warianty do wyboru

Pracownie mamArchitekci i A2P2 mają już doświadczenie w zielonych inwestycjach w Łodzi. Przygotowane przez nich koncepcje różnią się między sobą zagospodarowaniem roślinności czy elementami wodnymi.

Projekty różnią się w szczegółach, lecz każdy zakłada dozielenienie placu, zmianę fontanny i otwarcie tej przestrzeni na życie miejskie. Proponujemy różne rozwiązania urbanistyczne, środowiskowe i estetyczne – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.


WARIANT 1 145 drzew, 25 procent powierzchni dla natury (roślinność 24,5%, 0,5% woda)





WARIANT 2 -
203 drzewa, 27 procent powierzchni dla natury (roślinność 23%, 4% woda)


 
WARIANT 3165 drzew, 27 procent powierzchni dla natury (roślinność 25%, 2% woda)




Głosowanie potrwa od 19 do 27 grudnia.

 

Prace budowlane na Placu Dąbrowskiego wystartują w 2023 roku. 

Czas

Głosowanie trwało: 16.12.2022 - 27.12.2022
W głosowaniu wzięło udział 2089 osób

Patron roku 2023

W przyszłym roku obchodzimy 600-lecie Łodzi. Dlatego postanowiliśmy zapytać Was, kto powinien zostać patronem tego wyjątkowego roku.

Zgłosiliście 8 kandydatur, które poddaliśmy pod głosowanie na pośrednictwem platformy Vox Populi.
Ponad 47 procent głosów oddano na propozycję ustanowienia Łódzkich Włókniarek patronkami jubileuszowego roku. W związku z tym 21 grudnia Rada Miejska w Łodzi jednogłośnie przegłosowała ustanowienie roku 2023 Rokiem Łódzkich Włókniarek. 

Oto czyje kandydatury zgłosiliście i jak ostatecznie głosowaliście:

Grafika ilustracyjna z wynikami głosowania na patrona roku 2023 r. Wyniki podano w postaci tekstu - ta sama treść pod grafiką.

47,12 % - Łódzkie Włókniarki

10,54% - Rajmund Rembieliński (1775-1841) nazywany jest „ojcem Łodzi Przemysłowej”; dzięki niemu utworzono osadę przemysłową w Łodzi.

9,46% - Maria Kwaśniewska (1913 – 2007) urodzona w Łodzi lekkoatletka, koszykarka, hazenistka, siatkarka; medalistka olimpijska.

9,29% - Łódzcy Fabrykanci

8,25% - Król Władysław Jagiełło (1362-1434) - król Polski, w 1423 roku nadał Łodzi prawa miejskie.

6,09% - Zbigniew Nienacki (1929-1994) - urodzony w Łodzi pisarz i dziennikarz; największą sławę przyniosła mu seria powieści dla młodzieży o przygodach „Pana Samochodzika”.

5,85% - Grażyna Bacewicz (1909-1969) - urodzona w Łodzi kompozytorka i skrzypaczka; w historii muzyki uważana jest za pierwszą kobietę, której udało się wejść do grona najwybitniejszych kompozytorów

3,41%  - Halina Szwarc-Kłąb (1923-2002) - urodzona w Łodzi wybitna agentka wywiadu strategicznego Armii Krajowej w okresie II wojny światowej.

Czas

Głosowanie trwało: 12.12.2022 - 19.12.2022
W głosowaniu wzięło udział 2565 osób

Zielone płuca Łodzi - otulina Lasu Łagiewnickiego i park Wzniesień Łódzkich pod zabudowę?

Las Łagiewnicki - zdjęcie z lotu ptaka przebarwiających się koron drzew. W dole kadru zakręt drogi, w centrum - kapliczki w Lesie Łagiewnickim

Grupa kilkuset mieszkańców chce zabudować otulinę Lasu Łagiewnickiego. Pozwoli to na budowę deweloperom. Żądają od miasta, aby im to umożliwiło, inaczej odłączą się od Łodzi.

W środę radni będą głosować nad ich wnioskiem.

 

Chcemy poznać Wasze zdanie w tej sprawie.

 

Czas

Głosowanie trwało: 07.10.2022 - 11.10.2022
W głosowaniu wzięło udział 7317 osób

Zmieniaj Łódź! Jakie zmiany przydałyby się na Twoim osiedlu?

Rusza kolejna edycja projektów, dzięki którym możecie zmieniać Łódź. Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna, mikrogranty – najlepiej wiesz, co przydałoby się w Twojej okolicy.

Wypełnij ankietę i przyjdź na spotkanie, dzięki któremu wspólnie z innymi zrealizujesz swoje pomysły!


PS. Jeśli nie wiesz/nie jesteś pewien, sprawdź na mapie na jakim osiedlu mieszkasz - ta informacja przyda Ci się w trakcie głosowania.

Informacje o spotkaniach znajdziesz na uml.lodz.pl/decydujemy i w kolejnych numerach gazety Łódź.pl

Czas

Głosowanie trwało: 01.04.2022 - 14.04.2022
W głosowaniu wzięły udział 593 osoby

Gdzie w Łodzi powstanie ogród społeczny?

Stworzymy w Łodzi OGRÓD SPOŁECZNY na jednej z trzech proponowanych lokalizacji!

Ogród będzie zawierał nie tylko standardowe nasadzenia, ale również miejsce do odpoczynku (np. specjalnie zbudowane ławeczki z palet) oraz część artystyczną (m.in. obrazy malowane mchem).

Zaproponowaliśmy 3 lokalizacje. Oto jak głosowaliście:

Wyniki głosowania

Czas

Głosowanie trwało: 01.04.2022 - 14.04.2022
W głosowaniu wzięło udział 8775 osób

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – jakie inwestycje zgłosić do zrealizowania?



Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na inwestycje, które mają być finansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W aktualnym naborze każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie, przy czym:

✓ Jeden wniosek do 5 mln złotych wartości inwestycji
✓ Jeden wniosek do 30 mln złotych wartości inwestycji
✓ Jeden wniosek do 65 mln złotych wartości inwestycji

Poprosiliśmy Łodzian, by w głosowaniu na platformie VOX POPULI zdecydowali, jakie inwestycje złożymy do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, wybierając po jednej inwestycji z każdej kategorii.

Oto jak głosowaliście:






Czas

Głosowanie trwało: 07.02.2022 - 11.02.2022
W głosowaniu wzięło udział 26914 osób

Ankieta ewaluacyjna IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Drodzy mieszkanki i mieszkańcy,

zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po IX edycji ŁBO - to dla nas ważne, aby móc na tej podstawie poprawić funkcjonowanie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w przyszłości.
Wypełnienie ankiety zajmie ok. 10 min.

Czas

Głosowanie trwało: 13.12.2021 - 31.12.2021
W głosowaniu wzięło udział 240 osób

Wybierz nagrody w wielkiej loterii podatkowej Miasta Łodzi w 2022!

Za nami już dwie edycje Wielkiej Loterii Podatkowej dla wszystkich łodzian. Dotychczas rozliczając podatki w Łodzi można było wygrać nagrody pieniężne. Wartość nagród w poprzedniej edycji wynosiła prawie 165 000 zł, a budżet Miasta został zasilony o ponad 4 mln złotych.

Już teraz przygotowujemy się do organizacji loterii w przyszłym roku. Opró
cz wyróżnień finansowych chcielibyśmy rozlosować nagrody rzeczowe.

Zależy nam poznaniu Twoich oczekiwań związanych z nagrodami, aby możliwie najlepiej satysfakcjonowały mieszkańców.
 

Czas

Głosowanie trwało: 02.12.2021 - 08.12.2021
W głosowaniu wzięło udział 9 osób

Jak powinien nazywać się zjazd z trasy S-14?

Rząd ogłosił, że na razie nie wybuduje połączenia Teofilowa z trasą S-14, a jedynie połączy z nią Aleksandrów Łódzki.

Widać też, że nie planuje już nigdy budować tego połączenia, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zmienić nazwę węzła na trasie S-14 z nazwy WĘZEŁ TEOFILÓW na WĘZEŁ ALEKSANDRÓW.

W związku z tym zapytaliśmy Was, jak waszym zdaniem powinien nazywać się ten węzeł? 

Oto jak odpowiadaliście:
Na pytanie Jak powinien nazywać się węzeł, 331 osób wybrało Węzeł Teofilów, 158 Węzeł Aleksandrów

Czas

Głosowanie trwało: 23.10.2021 - 31.10.2021
W głosowaniu wzięło udział 489 osób

Jak zazielenić plac Dąbrowskiego?

Plac Dąbrowskiego to najbardziej symboliczne miejsce w naszym mieście, które wymaga zielonej przemiany. 
W pierwotnym założeniu miał być wizytówką miasta. Dzisiaj służy głównie amatorom deskorolki i rolek, którzy chętnie wykorzystują go do ćwiczenia trików. W gorące dni jest kompletnie bezużyteczny - nagrzane od słońca granitowe płyty skutecznie odstraszają przechodniów.

Zapytaliśmy Was:

Jakie zmiany chcielibyście zobaczyć na Placu Dąbrowskiego? Co zrobić, by Plac Dąbrowskiego stał się prawdziwą wizytówką Łodzi?

Wasze odpowiedzi podsumowaliśmy w postaci raportu - zapraszamy do lektury >>>

Czas

Głosowanie trwało: 11.10.2021 - 31.10.2021
W głosowaniu wzięło udział 2546 osób

IX Edycja Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego - ankieta ewaluacyjna dla Liderów

Liderko, liderze Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego!
Dziękujemy za Twój projekt lub projekty, będziemy trzymać kciuki, by został wybrany do realizacji! Zanim jednak weźmiesz udział w głosowaniu, namawianiu sąsiadów i sąsiadek do jego poparcia, mamy prośbę – jeżeli znajdziesz chwilę czasu, wypełnij naszą ankietę ewaluacyjną dotyczącą etapu analizy.
Ankieta nie zajmie Ci tylko chwilę – około 10 minut. Pytamy w niej zarówno o analizę formalną, merytoryczną, jak i Twoje doświadczenia z Komisją ds. Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Dlaczego to dla nas ważne? W przyszłym roku chcemy poprawić kilka rzeczy – kto nam lepiej podpowie niż lider i liderka, jak je zmieniać?
Ankieta dotyczy Twoich doświadczeń związanych z analizą konkretnego projektu. Jeżeli złożyłeś/złożyłaś więcej niż jeden projekt i chcesz nam opowiedzieć o przebiegu analizy ich wszystkich, wypełnij ankietę tyle razy, ile potrzebujesz.
Dziękujemy!

Czas

Głosowanie trwało: 24.09.2021 - 08.10.2021
W głosowaniu wzięło udział 12 osób

Jak nazwać nowy park na Złotnie?

Między ul. Podchorążych i Rąbińską kryje się oaza zieleni z polaną i niewielkimi stawami. Nieruchomość jest miejscami gęsto zadrzewiona,  najcenniejszymi okazami są rosnące tam sędziwe dęby.

To teren, dla którego jeszcze 20 lat temu, Rada Miejska uchwaliła plan miejscowy. Dzisiaj wszędzie dookoła wyrastają nowe osiedla, zarówno domów jednorodzinnych, segmentów, jak i bloków. Połowa tego zielonego miejsca także była w planie miejscowym przewidziana pod zabudowę, ale plany te nie zostaną zrealizowane.

Większość terenu przy ul. Podchorążych została wycofana z przetargu. Po wakacjach miasto utworzy na tym terenie park. Pozostaje jeszcze nadać mu nazwę.

Na propozycje czekamy do godz. 16:00, w środę 4 sierpnia.

Czas

Głosowanie trwało: 26.07.2021 - 04.08.2021
W głosowaniu wzięło udział 46 osób

Polski Ład dla Łodzi - jakie inwestycje zrealizować?



Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs na inwestycje, które mają być finansowane z rządowego programu Polski Ład.

W aktualnym naborze każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie, przy czym:

 • jeden wniosek bez limitu wartości inwestycji,
 • drugi wniosek na inwestycję, której wartość nie przekracza 30 mln zł,
 • trzeci - na inwestycję, której wartość nie przekracza 5 mln zł.

Przez cały tydzień na platformie VOX POPULI to łodzianie w głosowani mogli zdecydować czy wolą basen, nową Szczecińską czy nowe torowisko na Konstantynowskiej. 

Oto jak głosowaliście


Czas

Głosowanie trwało: 19.07.2021 - 25.07.2021
W głosowaniu wzięło udział 12455 osób

Jak nazwać nowy park przy ul. Wycieczkowej?

O ten teren zielony zabiegali łodzianie.

Dzięki ich zaangażowaniu dawna szkółka ogrodnicza między ulicami Wycieczkową i Centralną została wycofane ze sprzedaży. Nie będzie tam domów jednorodzinnych, tylko leśny park. Po wakacjach Rada Miejska utworzy tam oficjalnie park i nada mu nazwę.

Zapytaliśmy Was, jak chcielibyście by ten teren się nazywał. Oto, jak głosowaliście:

Czas

Głosowanie trwało: 12.07.2021 - 20.07.2021
W głosowaniu wzięło udział 760 osób

Konsultacje "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi"

Łódź – miasto, które stawia na rozwój elektromobilności, traktując ją, jako ważny element wpływający na jakość życia Mieszkańców, poprzez m.in. rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji do projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi”.  Więcej o nim możesz przeczytać TUTAJ.

Zapoznaj się z projektem „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi


UWAGA: Do zgłoszenia propozycji zmiany lokalizacji będzie potrzebne podanie numeru obrębu i nr działki - wg mapy Intersit, dostępnej pod adresem: https://mapa.lodz.pl/mapaogolna/

Czas

Głosowanie trwało: 28.06.2021 - 11.08.2021
W głosowaniu wzięło udział 30 osób

Zapowiedź: OD 28 CZERWCA KONSULTACJE „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi”

Łódź – miasto, które stawia na rozwój elektromobilności, traktując ją, jako ważny element wpływający na jakość życia Mieszkańców, poprzez m.in. rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych.


28 CZERWCA 2021 ruszają konsultacje  „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi”. 


Więcej o nim możesz przeczytać TUTAJ.
Chcesz zapoznać się z projektem? Otwórz: „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta Łodzi

Możesz też wejść w ogłoszenie o konsultacjach wraz z wzorem formularza



28 czerwca na platformie VOX POPULI ruszą konsultacje "Planu..." już dziś, zapraszamy do udziału w małej ankiecie:

Czas

Głosowanie trwało: 21.06.2021 - 27.06.2021
W głosowaniu wzięło udział 15 osób

KONCEPCJE INWESTYCJI TOROWYCH W LATACH 2021-27

W Łodzi prowadzimy obecnie największy od lat projekt tramwajowy, w ramach którego wyremontowanych zostanie 11 km torowisk i powstaną nowe odcinki tras. Ponadto każdego roku, wspólnie z MPK-Łódź, wykonujemy remonty torowisk. Za nami prace na Kopernika, Gdańskiej, Narutowicza czy Włókniarzy. Przed nami natomiast jeszcze wiele zaplanowanych inwestycji, które są właśnie w trakcie przygotowywania. Część z wymagających remontu torowisk, chcemy zrealizować do 2023 r. Projektując założenia inwestycji, chcemy zapytać się o Państwa zdanie na temat przygotowanych koncepcji. Przy każdym opisie torowiska, które przeznaczone jest do remontu, znajduje się otwarte pytanie w którym czekamy na Państwa opinie i sugestie. Państwa uwagi będą cenną opinią podczas przygotowywania inwestycji. Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie.

Czas

Głosowanie trwało: 31.05.2021 - 30.06.2021
W głosowaniu wzięły udział 262 osoby

Jaka Polityka mieszkaniowa Miasta Łodzi 2030+?

Dotychczas obowiązujący dokument Polityki mieszkaniowej 2020+ przygotowany w 2012 roku wymaga aktualizacji. Po ośmiu latach od jego uchwalenia przyszedł czas na wyznaczenie nowych celów oraz działań, jakie należy podjąć i zrealizować w zakresie mieszkalnictwa w kolejnej dekadzie, tj. do 2030 roku. Dokument ten stanowić będzie uzupełnienie/uszczegółowienie Strategii Miasta Łodzi.


Naszym celem jest opracowanie polityki mieszkaniowej, która odpowiadać będzie potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Łodzi, a jednocześnie będzie uwzględniać możliwości ekonomiczne Miasta. Chcielibyśmy aktywnie włączyć Państwa w proces jej tworzenia, stąd też rozpoczynamy pierwszy etap konsultacji, w czasie których oczekujemy na Państwa opinie, uwagi i propozycje do nowego dokumentu. 
Szczególnie pragniemy poznać Państwa opinie w zakresie czterech obszarów tematycznych:

 1. zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi,
 2. sposobu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym,
 3. dostępności lokali komunalnych,
 4. aktywności i zaangażowania mieszkanek i mieszkańców Łodzi na rzecz poprawy stanu zasobu mieszkaniowego.

Zapraszamy!

Uwaga: Formularz jest anonimowy, nie służy on złożeniu wniosku w sprawach indywidualnych, dotyczących mieszkalnictwa. W formularzu tym prosimy o wypowiedzenie się na temat sytuacji mieszkaniowej w Łodzi, wskazanie kierunków oraz propozycji działań, które mogą poprawić sytuację w tym obszarze oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Czas

Głosowanie trwało: 25.05.2021 - 07.06.2021
W głosowaniu wzięły udział 64 osoby

Chcemy poznać Twoją opinię na temat Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Cześć!

Dziękujemy Ci za zainteresowanie Łódzkim Budżetem Obywatelskim. Jak pewnie wiesz, budżet obywatelski to narzędzie pozwalające współdecydować o naszym mieście – w tym roku po raz dziewiąty wspólnie stworzymy listę projektów, działań, inicjatyw, które zmienią lokalne, miejskie otoczenie. Nasza dotychczasowa praca nad ŁBO to wyjątkowe doświadczenie. Od 2012 roku wiele się nauczyliśmy – w jaki sposób pomagać mieszkańcom i mieszkankom miasta przy składaniu projektów, jak zachęcać do głosowania, jak realizować zadania, by te odpowiadały potrzebom zainteresowanych. Uczymy się cały czas, przed nami bardzo ważny egzamin – dziesiąta, jubileuszowa edycja ŁBO 2022/2023. By dobrze się do niej przygotować, potrzebujemy wiedzy, korepetycji u największych ekspertek i ekspertów od życia społecznego… to jak – pomożesz?

Nasza ankieta nie zajmie Ci wiele czasu – jej celem jest poznanie Twojej opinii na temat Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Nie musisz mieć doświadczenia w budżetach obywatelskich – jeżeli nigdy nie brałeś lub brałaś w nim udziału, ciekawi nas, dlaczego. Jeżeli natomiast czynnie uczestniczysz w całej procedurze, może wskażesz nam, co moglibyśmy zrobić lepiej?

Uwaga! Pytania w ankiecie przygotowane są specjalnie dla Ciebie! Według numeracji ominęłaś lub ominąłeś jakieś pytanie? Spokojnie, nie musisz się cofać - to były pytania przygotowane specjalnie dla kogoś innego

Czas

Głosowanie trwało: 11.05.2021 - 30.06.2021
W głosowaniu wzięło udział 101 osób

Jakie nasadzenia na al. Kościuszki

Centrum Łodzi stopniowo coraz bardziej się zazielenia. Tym razem dzięki Budżetowi Obywatelskiemu nowa roślinność pojawi się w pasie zieleni pomiędzy jezdniami na al. Kościuszki na odcinku od Struga do Zielonej. 




Ostatnia edycja Budżetu Obywatelskiego pokazała, że łodzianie kochają projekty zielone i zależy im na wnioskach związanych z zielenią. Chcemy, abyście jeszcze bardziej włączyli się w prace nad poszczególnymi projektami poprzez pomoc w wyborze gatunków roślin do przestrzeni miejskich.

Dzisiaj chcielibyśmy zapytać Was o zdanie w kwestii nasadzeń w pasie drogowym na alei Kościuszki (na odcinku między ulicami Struga i Zieloną). Dzięki Swoim głosom wskażecie, która z kompozycji nasadzeń, przygotowanych przez naszych specjalistów w porozumieniu z Liderem projektu, podoba się Wam najbardziej, a my zrealizujemy ją w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego "Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki". 


Proponujemy trzy kompozycje:

1. Róża pomarszczona, Tawuła japońska odmiana Albiflora oraz Róża odmiana Floriade





2. Róża okrywowa odmiana Marathon i Tawuła japońska odmiana Albiflora




3. Róża okrywowa odmiana Marathon oraz Forsycja odmiana Maluch








Czas

Głosowanie trwało: 07.05.2021 - 14.05.2021
W głosowaniu wzięło udział 65 osób

Co z dawnym terenem szkółki ogrodniczej?

Zapytaliśmy Państwa czy zostawić zielony teren dawnej szkółki bez zmian i dziki - takim, jaki jest teraz? Czy może umożliwić budowanie domów jednorodzinnych między ulicami Centralną i Wycieczkową?

Oto jak odpowiadaliście:

infografika z wynikami głosowania w ankiecie Co z dawnym terenem szkółki ogrodniczej? Oddano głosów ogółem - 11145
Na poszczególne odpowiedzi:

Teren powinien zostać tak, jak jest - 10419

Na tym terenie powinno powstać osiedle sąsiadujące z parkiem - 482

Na całym terenie powinno powstać osiedle - 127

Inne - 183

Czas

Głosowanie trwało: 14.04.2021 - 28.04.2021
W głosowaniu wzięło udział 11145 osób

II etap konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Łódź – miasto tworzone wspólnie... czyli miasto, które rozwijamy wspólnymi siłami. Wspieramy aktywne grupy sąsiedzkie, pomagamy Mieszkankom i Mieszkańcom realizować ich pomysły, wspólnie podejmujemy decyzje o przyszłości Łodzi. Strategia to forma deklaracji – chcemy zmieniać nasze miasto, by żyło się w nim lepiej. Nam wszystkim – Mieszkankom i Mieszkańcom Łodzi.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji do drugiej wersji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Projekt tego dokumentu powstał w wyniku uwzględnienia uwag z I etapu konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w terminie 28 grudnia 2020 r. - 31 stycznia 2021 r.  Więcej o nich możesz przeczytać TUTAJ.

Zapoznaj się ze zaktualizowanym projektem Strategii Rozwoju Łodzi 2030+ >>


Weź udział w spotkaniach konsultacyjnych online i dyżurach telefonicznych! >>

Czas

Głosowanie trwało: 06.04.2021 - 12.05.2021
W głosowaniu wzięło udział 36 osób

Jaki ma być park linearny w centrum Łodzi?

W ciągu najbliższych czterech lat w przestrzeni obejmującej pasaż im. Anny Rynkowskiej oraz zieleniec pomiędzy ulicą Wólczańską a Gdańską powstanie w Łodzi innowacyjny park linearny (tj. podłużny pas zieleni).

Zapraszamy mieszkańców okolicy, i wszystkich tych, którzy korzystają z tego terenu do aktywnego udziału w procesie analizy i projektowania parku oraz jego otoczenia. 

Projektowanie tej przestrzeni z mieszkańcami i mieszkankami potrwa do przyszłorocznych wakacji a samą inwestycję planujemy rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.  

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W ANKIECIE? TWOJA OPINIA MA ZNACZENIE!

Chcemy zaprosić Was do aktywnego udziału w procesie analizy i projektowania linearnego parku w centrum Łodzi i jego otoczenia.

Możecie się wypowiedzieć poprzez wypełnienie ankiety, a w kolejnych etapach poprzez udział w warsztatach, wywiadach, czy spacerach badawczych (ich organizacja zależy od sytuacji epidemicznej w kraju). Chcemy poznać Waszą opinię i wspólnie stworzyć przyjazną, zieloną przestrzeń. 

Jeśli często odwiedzasz lub mieszkasz i pracujesz w pobliżu, studiujesz blisko pasażu im. Anny Rynkowskiej i zieleńca pomiędzy ul. Gdańską i Wólczańską (przy Komendzie Wojewódzkiej PSP), w których powstanie linearny park, poświęć chwilę na podzielenie się z nami swoją opinią i pomóż nam lepiej zrozumieć jak postrzegasz aktualny stan i potencjał tej okolicy. Twoje odpowiedzi są ANONIMOWE, ale możesz zostawić swój adres e-mail, jeśli chcesz, abyśmy się z Tobą kontaktowali w sprawie aktualizacji projektu i abyś uczestniczył w jego dalszych etapach. Dane zebrane w tej ankiecie zostaną przeanalizowane przez zespół ekspertów euPolis przy przygotowaniu  rozwiązań do wprowadzenia na tym terenie.

Uzyskane informacje zostaną objęte tajemnicą i posłużą jedynie do opracowania zbiorczych zestawień. 

Wypełnienie ankiety zajmie Ci około 5-7 minut. 


Czas

Głosowanie trwało: 27.03.2021 - 12.04.2021
W głosowaniu wzięły udział 54 osoby

Jaki nowy pomysł na Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy (m. in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół czy ośrodków kultury)  z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Łodzi.

Na jakich zasadach powinien działać? Jak powinien być wyznaczany jego skład? Wypowiedz się!

Zapraszamy do udziału w konsultacji treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 


Więcej informacji o konsultacjach >>>

Czas

Głosowanie trwało: 06.03.2021 - 06.04.2021
W głosowaniu wzięły udział 4 osoby

Jak będzie wyglądał nowy rower publiczny w Łodzi?

W maju w Łodzi znów pojedziemy wypożyczonym rowerem.

Docelowo 1500 rowerów pojawi się na 150 stacjach w lokalizacjach dobrze znanych mieszkańcom z poprzedniej edycji roweru publicznego. Pojazdy wypożyczymy za pomocą aplikacji i w  totemach znajdujących się na stacjach. Wyposażone będą w odpowiednie oświetlenie i dzwonek oraz bagażnik znajdujący się z przodu pojazdu.

Od tego roku Łódzki Rower Publiczny ma nowego operatora. Nowy będzie też wygląd łódzkich jednośladów. Jaki? O tym zadecydują sami mieszkańcy Łodzi.

Zapraszamy do głosowania na wygląd nowego łódzkiego roweru publicznego.

Wybierać można spośród czterech propozycji:

PROJEKT NR 1:


PROJEKT NR 2:


PROJEKT NR 3:


PROJEKT NR 4:

Czas

Głosowanie trwało: 12.02.2021 - 15.02.2021
W głosowaniu wzięło udział 1530 osób

Łódzki Budżet Obywatelski 2020/2021 - opowiedz nam jak było!

Zakończyliśmy kolejną edycję Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zanim przygotujemy następną, chcielibyśmy wiedzieć jak nam poszło - odpowiedz na kilka krótkich pytań, daj nam znać, na co powinniśmy zwrócić uwagę, co możemy poprawić, co przemyśleć. Dziękujemy!

 TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY! 


Informacje o tegorocznej edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 >>

Czas

Głosowanie trwało: 04.01.2021 - 15.01.2021
W głosowaniu wzięło udział 57 osób

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+

Łódź – miasto tworzone wspólnie... czyli miasto, które rozwijamy wspólnymi siłami. Wspieramy aktywne grupy sąsiedzkie, pomagamy Mieszkankom i Mieszkańcom realizować ich pomysły, wspólnie podejmujemy decyzje o przyszłości Łodzi.

Strategia to forma deklaracji – chcemy zmieniać nasze miasto, by żyło się w nim lepiej. Nam wszystkim – Mieszkankom i Mieszkańcom Łodzi.

Dlatego zanim przejdziemy do działań, zanim strategia stanie się konkretnym dokumentem, chcemy zapytać Cię o zdanie. Jak wygląda Łódź Twoich marzeń?


Zapoznaj się ze streszczeniem projektu Strategii Rozwoju Łodzi 2030+ >>

Zapoznaj się z projektem Strategii Rozwoju Łodzi 2030+ >>


Weź udział w spotkaniach konsultacyjnych online! >>

Czas

Głosowanie trwało: 28.12.2020 - 31.01.2021
W głosowaniu wzięły udział 474 osoby

Wymarzony dom kultury - łączymy siły

Przedmiotem konsultacji sązagadnienia dotyczące efektywnego funkcjonowania domu kultury, jako miejskiej instytucji kultury, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i innych współpracujących podmiotów oraz racjonalnie wykorzystuje swoje zasoby.

Zebranie propozycji i opinii i zdobycie wiedzy o potrzebach i pomysłach mieszkańców związanych z korzystaniem z oferty kulturalnej miasta, poprzez działalność dotychczasowych ośrodków kultury, w kontekście planu stworzenia Miejskiej Strefy Kultury wraz z lokalnymi filiami w oparciu o dotychczasowe ośrodki kultury i ich pracę. Na tej podstawie budowana będzie nowa, ulepszona oferta dla mieszkańców dzielnic, czy osiedli. Opinie mieszkańców zostaną przekazane pani Aleksandrze Podębskiej, Pełnomocnik Prezydent Hanny Zdanowskiej d/s łączenia ośrodków kultury celem wypracowania najlepszej oferty kulturalnej dla mieszkańców Łodzi.

Zapraszamy do konsultacji i wypełniania ankiety wszystkich łodzian, którzy zainteresowani są ofertą kulturalną i edukacyjną domów kultury.

Czas

Głosowanie trwało: 04.12.2020 - 16.12.2020
W głosowaniu wzięły udział 163 osoby

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁODZI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,
NA LATA 2021-2023

Zapraszamy Organizacje do wypełnienia formularzy.


Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.

Czas

Głosowanie trwało: 27.11.2020 - 10.12.2020
W głosowaniu wzięły udział 2 osoby

Jak powinny nazywać się trzy nowe ulice, które połączą Nowe Centrum Łodzi z historycznym?

Zaczęliśmy budowę trzech nowych ulic w kwartale Sienkiewicza, Traugutta, Kilińskiego i Tuwima. To inwestycje w ramach programu rewitalizacji Łodzi. 

Jak te ulice powinny się nazywać? Czekamy na Wasze propozycje! 

Czas

Głosowanie trwało: 28.10.2020 - 11.11.2020
W głosowaniu wzięło udział 1715 osób

Jaki Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi?

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. 

Tematem konsultacji jest treść projektu Programu Rewitalizacji Łodzi 2026+ (tzw. Gminnego Programu Rewitalizacji).

Zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zmian w przedsięwzięciach wpisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi na listę Planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie lub są w zaawansowanym stopniu realizacji.

UWAGA!

1. Zapoznaj się z DOKUMENTEM: PROJEKT GRP (.pdf) ►


2. Przeczytaj więcej o konsultacjach: PRZEJDŹ DO STRONY ►

3. Weź udział w spotkaniu:

   SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI NA ŻYWO

14 października 2020 r. (środa) w godz. 17:00-19:30 w Filii Biblioteki Miejskiej TUVIM przy ul. Tuwima 46.

   SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ONLINE

15 października 2020 r. (czwartek) w godz. 17:00-19:00 na platformie Zoom.

Link do spotkania:
zoom.us/j/95166707195

  DYŻURY KONSULTACYJNE:

 • 19 października 2020 r. (poniedziałek) w godz. 15:30-18:30 - w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10,
 • 20 października 2020 r. (wtorek) w godz. 15:30-18:30 - w Filii Biblioteki Miejskiej GDAŃSKA przy ul. Gdańskiej 8

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH. TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!

Czas

Głosowanie trwało: 08.10.2020 - 30.10.2020
W głosowaniu wzięło udział 8 osób

Jaki Ogród Botaniczny w Łodzi?

Wypowiedz się na temat rozwoju Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Twój głos się liczy!


Oprócz wypełnienia tej ankiety, zapraszamy w szczególności na spotkania:

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI NA ŻYWO

Spotkanie odbędzie się 12 września (sobota) w godz. 15:00-16:00 w altanie Ogrodu Botanicznego w Łodzi przy wejściu od strony ul. Retkińskiej.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ONLINE

Spotkanie odbędzie się 15 września (godz. 17:00-19:00) na platformie Zoom.


Więcej informacji o konsultacjach:
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/jaki-ogrod-botaniczny-w-lodzi/

Czas

Głosowanie trwało: 10.09.2020 - 02.10.2020
W głosowaniu wzięło udział 756 osób

Jak ma wyglądać witacz na Zdrowiu

Spotkajmy się Na Zdrowiu!

Łódź to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Łódzkie parki, na czele z Parkiem na Zdrowiu, to idealne miejsca spotkań, spacerów, wypoczynku i zabawy. Co szczególnie ważne w obecnych czasach - tu łatwo jest zachować bezpieczny dystans, ale też mieć też poczucie spotkania z innymi.

Jenak wielu łodzian nie do końca zdaje sobie sprawę, że te wszystkie fantastyczne miejsca są w zasięgu ręki, w zasięgu jednego weekendowego spaceru. 

Dlatego postanowiliśmy ułatwić wszystkim mieszkańcom odkrywanie zielonych atrakcji naszego miasta - wprowadzamy system oznakowania, drogowskazów i informacji o tym, dokąd warto pójść, jak tam trafić i co warto tam zobaczyć. Nowa identyfikacja, to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale także promocja zdrowego trybu życia i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Poprzez ciekawe gadżety i wykorzystywanie nowych elementów graficznych w komunikacji chcemy stworzyć modę na łódzkie miejsca rekreacji i wypoczynku.

Zachęcamy do włączenia się w ten twórczy proces. Chcemy, by to sami Łodzianie zadecydowali o wyglądzie spektakularnego napisu, który bedzie nową atrakcją Parku na Zdrowiu. 

Zapraszamy zatem do głosowania na projekt "witacza", który stanie w parku - wybierać można spośród czterech propozycji: 






Czas

Głosowanie trwało: 12.08.2020 - 25.08.2020
W głosowaniu wzięło udział 3837 osób

Gdzie ma stać Jednorożec?





Czy uważasz, że pomnik jednorożca stoi w idealnym dla niego miejscu? 

A może powinniśmy przenieść go na drugą stronę "Stajni", pod powstający hotel Hi Piotrkowska? 


---

Jednorożec na dobre wpisał się już w krajobraz naszego miasta. Jego pomnik, autorstwa japońskiego artysty, Tomohiro Inaby stoi na rogu ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza od czerwca 2019 roku. Spod niego mamy widok na Stajnię Jednorożców, Hotel Hi Piotrkowska, Pietrynę i trasę WZ. Jest jedną z najczęściej odwiedzanych i fotografowanych lokalizacji na turystycznej mapie Łodzi. Jednorożec jest na wskroś łódzki. Pomysł powstania pomnika wyszedł od Łodzian, w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Inspiracją był przystanek przesiadkowy na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza, przez Łodzian (a jakże!) ochrzczony "Stajnią Jednorożców", z racji na kolorowy dach i monumenalną, otwartą na przestrzał konstrukcję. Pomnik powstał - Łodzienie uznali, że co to za stajnia dla jednorożców, bez Jednorożca...



Propozycje lokalizacji pomnika Jednorożca


Pierwotny projekt zakładał umiejscownienie rzeźby po drugiej stronie Alei Mickiewicza - na deptakowej części Piotrkowskiej, tuż przy powstającym właśnie hotelu Hi Piotrkowska. Prace przy nim dobiegają końca, teren przed placem budowy wkrótce zostanie uprzątnięty, zatem najwyższy czas przyjrzeć się jego lokalizacji.

Pytamy Was zatem o zdanie - czy Jednorożec powinien zostać tam, gdzie stoi, czy też powinien zmienić lokalizację i stanąć przed Hi Piotrkowska?

Podpowiecie?

Czas

Głosowanie trwało: 06.08.2020 - 19.08.2020
W głosowaniu wzięło udział 2480 osób

Wolisz samochód czy pieniądze, skuter a może hulajnogę?

Skomponuj nagrody w wielkiej loterii podatkowej MIASTA ŁÓDŹ W 2021!

 

Za nami finał loterii podatkowej, podczas której jeden z nowych mieszkańców Łodzi wygrał 100 000 zł, a łączna pula nagród wynosiła 225 777 zł. Budżet Miasta Łódź dzięki nowym podatnikom został zasilony o blisko 2 mln. zł. Już teraz przygotowujemy się do organizacji loterii w przyszłym roku i zależy nam poznaniu Twoich oczekiwań związanych z nagrodami.

Czas

Głosowanie trwało: 01.07.2020 - 14.07.2020
W głosowaniu wzięły udział 103 osoby

Twoja okolica jest fajna!

Zależy ci na Twojej okolicy? Opowiedz nam o tym!


Zależy nam na wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych w każdej części Łodzi. Wypełniając ankietę pomożesz nam w zaplanowaniu działań, tak byśmy trafili z nimi w potrzeby Twoje oraz Twoich sąsiadów. Chcemy poznać z jaką częścią Łodzi się utożsamiasz, jakie miejsca w niej są dla Ciebie ważne, jak mamy docierać do Ciebie z informacjami o tym co dzieje się w Twojej okolicy i jak chciał(a)byś angażować się w działania na jej rzecz.

Ankieta ma 19 pytań i 3 dodatkowe pytania (metryczka).

WYPOWIEDZ SIĘ. TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!


RAPORT:
https://uml.lodz.pl/files/public/uploads/partycypacja/Moja_Okolica_Jest_Fajna.pdf

Czas

Głosowanie trwało: 12.06.2020 - 19.07.2020
W głosowaniu wzięło udział 598 osób

Ekopakt dla Łodzi

Zmiany klimatu - to fakt. Masz pomysł, co wspólnie możemy zrobić, żeby im przeciwdziałać?

Zapraszamy do wspólnego wypracowania Ekopaktu!

Napisz co razem możemy zrobić dla Łodzi, dla Ziemi, dla Nas! Czekamy na Twój głos.


Czym jest Ekopakt?

To dokument określający proekologiczne cele Miasta oraz zawierający katalog działań, które mają nas do realizacji tych celów przybliżyć. Tworzymy go, konsultujemy i zapraszamy Łodzian do współpracy. Zbieramy od wszystkich zainteresowanych osób i pomiotów sugestie działań proekologicznych, których moglibyście się Państwo podjąć wspólnie z nami w ramach Ekopaktu Dla Łodzi.

Chcesz wiedzieć więcej na temat Ekopaktu? Wejdź na stronę >>>

Dlaczego powinniśmy się zaangażować?

Wszyscy stoimy przed wielkimi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Miasta mają do odegrania kluczową rolę zarówno w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, jak i w kwestiach związanych z adaptacją do nowych warunków - bo to właśnie w miastach mieszka większość mieszkańców naszego globu.

Celem, który musi nam przyświecać, jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia nam, łodzianom - obecnym i przyszłym pokoleniom - w dobie zmian klimatu. Dbamy o nasz wspólny Dom!


WYPOWIEDZ SIĘ. TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY!


Czas

Głosowanie trwało: 27.04.2020 - 14.08.2020
W głosowaniu wzięły udział 82 osoby

Przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji w czasie epidemii

W imieniu Urzędu Miasta Łodzi, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji w trakcie trwania epidemii COVID-19.

Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić odpowiednie narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w tej szczególnej sytuacji.

Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić, czy prowadzicie działalność na obszarze rewitalizacji, proszę kliknąć tutaj >>>

 

Czas

Głosowanie trwało: 20.04.2020 - 04.05.2020
W głosowaniu wzięło udział 112 osób

Zieleń w mieście

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkanek i mieszkańców opinii na temat pożądanych kierunków kształtowania zieleni w mieście. Wszystko co zostanie zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji, trafi jako punkt wyjściowy do prac Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, który będzie decydował o kierunkach rozwoju zieleni w mieście. 



Jak kształtować zieleń w Mieście Łodzi?

Jak Miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w Mieście Łodzi?

Jak Miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy?



Wypowiedz się, Twój głos jest ważny!

Masz czas do 31 stycznia 2020 r.!

Czas

Głosowanie trwało: 24.01.2020 - 31.01.2020
W głosowaniu wzięły udział 194 osoby

Zabytek Dobrze Utrzymany 2019 - nagroda publiczności

W tym roku już po raz czwarty Miejski Konserwator Zabytków organizuje konkurs "Zabytek Dobrze Utrzymany" - na najlepiej utrzymane i zadbane w Łodzi zabytki, które pozostają w rękach prywatnych, pod zarządem wspólnoty lub w gestii instytucji użyteczności publicznej.

Zapraszamy do zgłaszania Waszych propozycji na Zabytek Dobrze Utrzymany.

Chcielibyście zobaczyć w gronie laureatów swoją świeżo wyremontowaną kamienicę? A może codziennie przechodzicie obok budynku, który wciąż wygląda czysto i atrakcyjnie mimo, że remont wykonano już kilka lat temu? Jeśli znacie przykłady bardzo dobrych praktyk zarządzania obiektem zabytkowym, albo chcielibyście wyróżnić zabytek (i jego mieszkańców!), który w ostatnim roku przeszedł prawdziwą metamorfozę, zgłoście swoich faworytów do tegorocznej edycji ZDU!

Na propozycje czekamy do 17 listopada!


Finalistów, których wybierze Kapituła Konkursu, poznamy już 25 listopada, wtedy też zostanie uruchomiony II etap plebiscytu na platformie Vox Populi.

Czas

Głosowanie trwało: 04.11.2019 - 17.11.2019
W głosowaniu wzięło udział 26 osób

Łódzki Hyde Park

10 lat po narodzinach idei utworzenia  łódzkiego Hyde Parku, wracamy do tego pomysłu.  

Zapytaliśmy Was, czy strefa wolnej wymiany myśli i poglądów oraz zgromadzeń publicznych, których zwoływanie nie wymaga zawiadomienia Prezydenta Miasta Łodzi jest w Łodzi potrzebna? Jeśli tak, to gdzie powinna powstać? Zaproponowaliśmy: Pasaż Schillera, Teren przed Dworcem Łódź Fabryczna, Plac Dąbrowskiego na wysokości gmachu Sądu, Plac Wolności w części deptakowej (po remoncie) lub Park Sienkiewicza.

Oto jak głosowaliście:

Czas

Głosowanie trwało: 18.10.2019 - 31.10.2019
W głosowaniu wzięły udział 692 osoby

Turystyczna Ikona Łodzi 2

Z okazji Światowego Dnia Turystyki zapytaliśmy: co jest według Was Turystyczną Ikoną Łodzi?

Przez dwa tygodnie nadsyłaliście Wasze zgłoszenia - wśród 3037 odpowiedzi powtarzały się 84 propozycje. W drugim etapie plebiscytu poddaliśmy Wasze zgłoszenia pod głosowanie. 


Oto jak głosowaliście:

Czas

Głosowanie trwało: 14.10.2019 - 23.10.2019
W głosowaniu wzięło udział 4677 osób

Pomoc łódzkim seniorom

Pomoc przy usuwaniu drobnych usterek, pomoc w sprzątaniu mieszkania, a może darmowe taxi lub pomoc prawna?

Miasto może zaoferować nieodpłatną pomoc łódzkim seniorom, ale czy taka pomoc jest w ogóle potrzebna?

W jakiej formie?




Zapraszamy do wyrażania opinii!

Czas

Głosowanie trwało: 03.10.2019 - 09.10.2019
W głosowaniu wzięło udział 246 osób

Turystyczna Ikona Łodzi

Z okazji Światowego Dnia Turystyki pytamy:

co jest według Was Turystyczną Ikoną Łodzi?

Na Wasze propozycje czekamy dwa tygodnie - do 9 października. Wśród zgłoszeń wybierzemy najpopularniejsze, i uruchomimy 2 etap głosowania. 


Zgłaszać możecie miejsca, imprezy, wydarzenia.... Piszcie gdzie zabieracie gości, co im pokazujecie w Łodzi, o czym opowiadacie? Nic nie sugerujemy, nie kierujemy się żadnymi poradnikami dla turystów. 

Pytamy o rekomendację najlepszych znawców Łodzi - Was, Łodzian!



W nagrodę, zdobywca tytułu Turystycznej Ikony Łodzi otrzyma wart blisko 50 tysięcy złotych pakiet promocyjny do wykorzystania w przyszłym sezonie. Będzie on polegał na przygotowaniu i wykonaniu wielonarzędziowej kampanii wizerunkowej, a za jej realizację będą odpowiadały Biuro Promocji i Nowych Mediów oraz Łódzka Organizacja Turystyczna.


Zgłaszajcie wasze Turystyczne Ikony Łodzi.

Zapraszamy!

Czas

Głosowanie trwało: 27.09.2019 - 09.10.2019
W głosowaniu wzięło udział 3037 osób

Parking wielopoziomowy w centrum?

Oto jak głosowaliście:



Czas

Głosowanie trwało: 20.05.2019 - 03.06.2019
W głosowaniu wzięło udział 2667 osób

Bardzo łódzkie body

Body dla małych łodzian z motywem łódki, z ławeczką Tuwima, a może z jednorożcem? Tworzymy praktyczny upominek, który dostaną nowonarodzeni łodzianie, dlatego poprosiliśmy Was o wskazanie projektu graficznego dla ubranka. Oto wyniki:
Wyniki głosowania

Czas

Głosowanie trwało: 08.04.2019 - 22.04.2019
W głosowaniu wzięło udział 1096 osób

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych

Do końca 2020 roku w Łodzi powinno być 210 punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Gdzie powinny stanąć?

W centrum? Na osiedlach? Blisko budynków użyteczności publicznej? A może chcesz podzielić się uwagami na temat samochodów elektrycznych - jeździsz / jeździłeś takim? Chciałbyś?


Wypowiedz się!

Czas

Głosowanie trwało: 08.03.2019 - 15.03.2019
W głosowaniu wzięły udział 493 osoby

Lunapark - neon

Nowe miejsce - nazwa taka sama. Tak zdecydowaliście w poprzednim głosowaniu na Vox Populi. "Lunapark" pojawiał się wśród Waszych propozycji najczęściej.

W tym głosowaniu poprosiliśmy Was o pomoc w podjęciu decyzji: który z neonów powinien pojawić się przy dawnym Lunaparku. Oto jak głosowaliście:

Czas

Głosowanie trwało: 26.02.2019 - 05.03.2019
W głosowaniu wzięło udział 2780 osób

Dawny Lunapark - nowy wygląd, nowa nazwa

Z dawnego Lunaparku w Łodzi nie ma już ani śladu. Ale zamiast niego co roku powstają nowe strefy rozrywki, które zyskują coraz więcej miłośników.

Zapytaliśmy Was, jak powinna nazywać się strefa rekreacji na Zdrowiu, która dzięki budżetowi obywatelskimu powstaje w miejscu dawnego Lunaparku. Zgłosiliście 292 propozycji, z których w 68 przebijała nostalgia za starą nazwą – proponowaliście Lunapark i różne wariacje: Lunapark 2.0. LunaLand, LunaLandia, Nowy Lunapark. Spośród innych propozycji wiele oscylowało wokół nazwy  Zdrowie – było Zdróweczko, Na Zdrowie! Zdrówko. Była też sporo grupa odnoszących się do zabawy – Kraina Zabawy, Frajdopark czy Galanta Strefa.

Przychylając się do Waszych próśb i sugestii:

Lunapark, tylko i wyłącznie.”


„Równie dobrze można ogłaszać konkurs jak nazwać Piotrkowską albo Plac Wolności.


Lunapark. Po co zmieniać jak młodzi i starzy bardzo pozytywnie kojarzą tą nazwę. Tak jak fala nie została zmieniona mimo że po starej fali nie ma śladu.

nazwy nie zmieniamy teren Lunaparku pozostaje Lunaparkiem.

Czas

Głosowanie trwało: 05.02.2019 - 18.02.2019
W głosowaniu wzięło udział 257 osób

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi

Zapraszamy do zapoznania się z:
PROJEKTEM ZMIAN W GRANICACH OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA OBSZARZE MIASTA ŁODZI >>> 
oraz wyrażenia swojej opinii na temat obwodów interesujęcej Państwa placówki.

W projekcie:

 • kolorem czerwonym oznaczono ulice lub numery ulic usuniętych z obwodu,
 • kolorem niebieskim zaznaczono ulice lub numery ulic dopisane do obwodu.

Ogłoszenie o konsultacjach oraz terminy spotkań konsultacyjnych >>>

Czas

Głosowanie trwało: 04.02.2019 - 11.02.2019
W głosowaniu wzięły udział 752 osoby

Sklepy i usługi. Działalność gospodarcza w centrum Łodzi

W ramach działań związanych z rewitalizacją Miasta, zapytaliśmy Państwa o opinię na temat sklepów i usług w pobliżu Nowego Centrum Łodzi. W ankiecie wzięły udział 343 osoby. Większość głosujących dobrze oceniła jakość i ceny oferowanych dóbr i usług. Estetyka i wystrój zostały ocenione średnio. Dużo uwag poświęcono możliwości parkowania w najbliższej okolicy. Pojawiło się wiele głosów wzywających do uspokojenia ruchu, jednocześnie szereg opinii wskazywał iż warto zwiększyć drożność ulic. Najbardziej pożądanymi usługami w okolicy są gastronomia, usługi rozrywkowe i rekreacyjne oraz punkty spożywcze.

Dziękujemy Państwu za udział w ankiecie. Wspomniane głosy są niezwykle cenne w opracowywaniu dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej we wspomnianym rejonie.

Czas

Głosowanie trwało: 28.11.2018 - 16.12.2018
W głosowaniu wzięły udział 343 osoby

Zabytek Dobrze Utrzymany 2018 - Nagroda Publiczności

W ramach konkursu na najlepiej utrzymane i zadbane w Łodzi zabytki, które pozostają w rękach prywatnych, pod zarządem wspólnoty lub w gestii instytucji użyteczności publicznej - "Zabytek Dobrze Utrzymany 2018" porosiliśmy Was o głosy w kategorii nagroda publiczności. Celem konkursu jest wskazanie i docenienie tych właścicieli zabytkowych obiektów, którzy dbają o jego utrzymanie, rewitalizują i modernizują swoje nieruchomości. Wśród nominowanych znalazły się zarówno obiekty pofabryczne, kamienice, jak i wille.

Nagrodę publiczności mieszkańcy przyznali budynkowi fabrycznemu przy al. 1-go Maja 31/33.

Dodatkowo przyznane zostały dwa wyróżnienia za zajęcie ex aequo drugiego miejsca w głosowaniu Łodzian: kamienicy przy al. 1-go Maja 19 i kamienicy przy ul. Narutowicza 49.

Łącznie, za pośrednictwem platrofmy Vox Populi, oddano 1338 głosów. Ponad 19 proc. głosujących uznało za najlepszą realizację przy 1-go Maja 31/33. 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Czas

Głosowanie trwało: 23.11.2018 - 30.11.2018
W głosowaniu wzięło udział 1338 osób

Budżet Łodzi na 2019 rok - konsultacje projektu budżetu

Wszystkie uwagi zgłoszone na platformie VOX POPULI w uzupełnieniu konsultacji budżetu Miasta na 2019 rok zostały przekazane do właściwych komórek merytorycznych Urzędu.

Raport z głosowania mieszkańców miasta Łodzi na platformie Vox Populi >>>

Wykaz wszystkich propozycji i opinii zgłoszonych na platformie Vox Populi - do raportu >>>

Zobacz również: ogłoszenie o konsultacjach >>>

Czas

Głosowanie trwało: 20.11.2018 - 27.11.2018
W głosowaniu wzięły udział 243 osoby

Jak powinna wyglądać stacja Łódź – Śródmieście na tunelu średnicowym?

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących budowy tunelu średnicowego między dworcami Fabrycznym i Kaliskim.

Do podziemnej stacji Łódź-Śródmieście, centralnego miejsca w "łódzkim metrze", będą prowadziły trzy zejścia: od strony ul. Zachodniej, ul. Wólczańskiej i ul. Zielonej. Nie wiemy jednak jak będą te wejścia wyglądały. Przygotowaliśmy pewne koncepcje i zapytaliśmy Was o zdanie. Poniżej - wyniki głosowania. Z przyczyn technicznych z opóźnieniem, za co przepraszamy.




 86 osób pozostawiło również swoje komentarze i propozycje.  Dotyczyły one :
 1. rozpisania konkursu na nowy projekt, nawiązującego do architektury łódzkiej z zaangażowaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura Architekta Miasta i odpowiednich stowarzyszeń zawodowych i społecznych oraz innymi środowiskami, które mają wiedzę i doświadczenie w temacie estetyki, kształtowania przestrzeni miejskiej i architektury
 2. nawiązania projekty do otaczającej architektury i historii Łodzi - do secesji, łódzkich fabryk czy kamienic. Przystanek powinien pasować do otoczenia i zabudowy w tym miejscu, ale jednocześnie powinien posiadać charakterystyczne, wyróżniające go elementy,
 3. wkomponowania zejścia na perony w parter kamienicy, która mogłaby powstać w branym pod uwagę miejscu
 4. stworzenia "zielonego przystanku" ( Koncepcja wpisuje się w EXPO Horticultural: bardzo dużo zieleni, coś na zasadzie bramy do tajemniczego lasu - rośliny zimozielone (bluszcz, trzmielina fortune'a), krzewy ładnie przebarwiające się na jesień, wysokie trawy itd. Zieleń powinna wchodzić w głąb wejścia.)
 5. jeden z użytkowników przypomniał projekty studentów PŁ https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-studenci-zaprojektowali-przyszly-przystanek-centrum-52091.html
 6. pojawiła się propozycja unifikacji wszystkich przystanków - wzorem warszawskiego metra -  również wejścia do stacji podziemnej Łódź Polesie przy Manufakturze powinno wyglądać tak samo jak Łódź Śródmieście i Fabryczna
 7. koncepcja minimalistycznej forma nawiązującej do wejść do metra np. londyńskiego https://st.depositphotos.com/1102976/3717/i/950/depositphotos_37172965-stock-photo-london-underground-station-entrance.jpg z jakimś graficznym nawiązaniem do symboli miasta
Ponadto pojawiły się uwagi praktyczne:
 1. konieczność zamontowania wind - dla wózków i rowerów, 
 2. pełna integracja z przystankami MPK (w tym zadaszenie, tak aby w deszczową pogodę między przystankiem tramwajowym/autobusowym a stacją nie trzeba było wyjmować parasola)
 3. integracja ze stacją Łódzkiego roweru Publicznego
 4. biletomaty i bankomaty
 5. projekt dostosowany dla osób starszych, niepelnosprawnych, rodziców z dziećmi. Kiedy dla tych grup jest wygodny to jest wygodny dla wszystkich.
 6. miejsca kiss and ride (K+R, pocałuj i jedź)
 7. przewidzenie i zaplanowanie miejsc na zieleń - bluszcze, trawy, drzewa i drzewka (wzięcie pod uwagę właściwego ukorzenienia).
 8. realne konsultacje projektu przystanku we właściwym czasie, tak aby mogły zostać wprowadzone korekty.

Czas

Głosowanie trwało: 19.10.2018 - 02.11.2018
W głosowaniu wzięło udział 1936 osób

Patron dla hali sportowej przy ul. Sobolowej

Szukaliśmy patrona dla hali sportowej przy Sobolowej 1. Nasza propozycja - Andrzej Szymczak, wybitny szczypiornista, bramkarz, który w barwach Anilany osiem razy zdobywał medale mistrzostw Polski w piłce ręcznej - zdobyła waszą aprobatę. Na 454 głosujące osoby aż 413 głosowało za Andrzejem Szymczakiem.



Czas

Głosowanie trwało: 15.10.2018 - 31.10.2018
W głosowaniu wzięły udział 454 osoby

Porozmawiajmy o Piotrkowskiej (oczekiwania i perspektywy rozwoju)

Szanowni Państwo

Ulica Piotrkowska to wizytówka naszego miasta. Miejsce szczególne dla łodzian, a jednocześnie podlegające ciągłym zmianom i wywołujące gorące dyskusje.

Chcielibyśmy zapytać łodzian jak oceniają te zmiany i w jakim kierunku nasza Piotrkowska powinna się rozwijać.

Czas

Głosowanie trwało: 17.08.2018 - 02.09.2018
W głosowaniu wzięło udział 715 osób

Place zabaw

Gdzie powinien powstać nowy plac zabaw? Oto jak głosowaliście:



Zjazd tyrolski, kilkumetrowe zjeżdżalnie, czy linaria – to już nie tylko elementy drogich, płatnych figlorajów, ale bardzo często miejskich, darmowych placów zabaw. Takie nowoczesne zabawki cenią sobie łodzianie – wynika z ankiety przeprowadzonej na platformie VOX POPULI.  Zapytaliśmy łodzian o to, w którym miejscu powinien powstać zupełnie nowy plac zabaw. Zaproponowaliśmy 5 różnych miejsc – Skwer Gdański (rejon ulic Wojska Polskiego, Głowackiego, Sucharskiego i Emilii Plater), w Parku Dąbrowskiego na Chojnach, w Parku Kilińskiego na Księżym Młynie, w Parku Widzewskim oraz w Parku Źródliska II (Księży Młyn). W głosowaniu  na platformie Vox Populi wzięło udział 2007 osób, w tym 1046 kobiet.

Zdaniem łodzian, nowy plac zabaw powinien powstać w Parku Widzewskim, a lokalizacja ta zyskała 632 głosy. Dalej był: Park Dąbrowskiego (553 głosy), Skwer Gdański (371 głosów), Park Źródliska II (266 głosów) i na końcu Park Kilińskiego z 175 głosami.

Realizacją nowego placu zabaw zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej. Koszt całego placu zabaw może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych (w zależności od liczby zabawek). Prace projektowe rozpoczną się w 2019 roku. W ankiecie łodzianie byli pytani także o to, jakie powinny być place zabaw w Łodzi. Odpowiedzi było bardzo wiele, a mieszkańcy miasta proponują więcej zabawek typu małpi gaj, czyli wieloelementowe zestawy, na które można się wspinać, bardzo często z różnego rodzaju linami, połączonymi ze sobą, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zdolności ruchowe. Takie linaria są już m. in. w parku na Zdrowiu (na terenie dawnego lunaparku), czy na placu zabaw przy ul. Łososiowej.

Czas

Głosowanie trwało: 14.08.2018 - 28.08.2018
W głosowaniu wzięło udział 2007 osób

Gdzie powinny powstać parki kieszonkowe?

Zachodnia 14 oraz skwer u zbiegu ulic Wrocławskiej, Kominiarskiej i Ciesielskiej to miejsca, w których w przyszłym roku powstaną w Łodzi dwa nowe parki kieszonkowe. Zdecydowali o tym łodzianie, wybierając spośród 8 lokalizacji zaproponowanych przez miasto.

Oto jak głosowaliście:




Czas

Głosowanie trwało: 17.07.2018 - 31.07.2018
W głosowaniu wzięło udział 1169 osób

Aleksy Rżewski - w stulecie prezydentury

W 2019 r. przypada 100-lecie objęcia urzędu prezydenta miasta Łodzi przez Aleksego Rżewskiego.
Z tej okazji chcemy upamiętnić Jego osobę. Oto, jak głosowaliście:



Aleksy Rżewski był pierwszym prezydentem naszego miasta w niepodległej Polsce. Jego legenda urosła dzięki wdrożeniu pierwszego w Polsce systemu edukacji publicznej, zaawansowanym działaniom na rzecz transportu publicznego, infrastruktury i kanalizacji.

Czas

Głosowanie trwało: 27.06.2018 - 18.07.2018
W głosowaniu wzięło udział 838 osób

Korzystasz z komunikacji miejskiej? Oceń jakie rozwiązania Twoim zdaniem są pozytywne, a co należy zmienić.

Dobra komunikacja miejska to proces zmian nie tylko tras czy taboru. Abyśmy lepiej poznali preferencje pasażerów zaprosiliśmy Państwa do wypełnienia ankiety. Wyniki - w postaci raportu - prezentujemy poniżej:



przeczytaj raport >>>

Czas

Głosowanie trwało: 18.05.2018 - 03.06.2018
W głosowaniu wzięły udział 874 osoby

Łódź seniorom

Jesteś seniorem? Czy znasz programy dla seniorów realizowane przez Urząd Miasta Łodzi? Korzystasz z nich? Co o nich sądzisz?

Wyraź swą opinię!

Czas

Głosowanie trwało: 16.05.2018 - 06.06.2018
W głosowaniu wzięły udział 42 osoby

Sprzedaż alkoholu - ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach usytuowanych na terenie całego miasta Łodzi albo jego centrum.

Zapytaliśmy Was o ewentualne wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całego miasta Łodzi albo jego centrum, rozumianego jako obszar czterech jednostek pomocniczych miasta Łodzi - Osiedla Katedralna, Osiedla Stare Polesie, Osiedla Stary Widzew i Osiedla Śródmieście-Wschód w godzinach nocnych.

Oto jak głosowaliście na Vox Populi:



Czas

Głosowanie trwało: 28.03.2018 - 10.04.2018
W głosowaniu wzięło udział 2599 osób

Nudyści wrócą na Falę?

Z okazji 10-lecia Aquaparku "Fala" zapytaliśmy Was, czy w chcielibyście, by po otwarciu w lipcu nowej hali basenowej i nowego basenu zewnętrznego zagospodarować części terenu Fali na plażę dla naturystów. Taka funkcjonowała na "starej" Fali. W latach 80. odbywały się tam m.in. wybory Miss Natura.

Oto jak głosowaliście:




Czas

Głosowanie trwało: 15.03.2018 - 25.03.2018
W głosowaniu wzięły udział 1644 osoby

Czy parklet ma wrócić?

Pytaliśmy Was, czy chcecie, by parklet znowu stanął w Łodzi. Oto jak głosowaliście:



Parklet
to miejsce dla pieszych, które odpowiada na potrzebę poszerzania przestrzeni publicznej oraz zasobów zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń zajęta dotąd np. przez jeden samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Pierwszy parklet w Łodzi stanął w 2016 roku przy ulicy Andrzeja Struga 2. W 2017 był przy Placu Wolności.

przestrzeń pod parkiet = jedno miejsce parkingowe



Czas

Głosowanie trwało: 12.03.2018 - 25.03.2018
W głosowaniu wzięło udział 1059 osób

Patron dla hali sportowej

Szukaliśmy patrona dla nowej hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2.  Zapytaliśmy Was o zdanie.

Zdecydowaliście, by został nim  Józef "Ziuna" Żyliński, legenda łódzkiej koszykówki.





Czas

Głosowanie trwało: 06.02.2018 - 20.02.2018
W głosowaniu wzięły udział 1272 osoby

Gdzie powinny powstać rowerowe stacje naprawcze?

Prosiliśmy Was o pomoc w wyborze miejsc, gdzie powstaną nowe Rowerowe Stacje Naprawcze!

Oto, jak głosowaliście:







Lokalizacje nowych stacji: 

 • Jana Pawła II / Mickiewicza
 • Piłsudskiego / Rydza Śmigłego
 • Rondo Solidarności
 • Rondo Lotników Lwowskich
 • Piłsudskiego / Niciarniana
 • Inflancka / Łagiewnicka
 • Retkińska / Maratońska
 • Rojna / Traktorowa
 • Włókniarzy / Lutomierska
 • Retkińska / Kusocińskiego

Czas

Głosowanie trwało: 31.01.2018 - 07.02.2018
W głosowaniu wzięło udział 1098 osób

Plac Zwycięstwa i nowe nazwy ulic

Decyzją Wojewody Łodzkiego Plac Zwycięstwa od 1 stycznia 2018 roku jest Placem Lecha Kaczyńskiego.

Na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Łodzi organizujemy Konsultacje społeczne w sprawie zmian nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego

Zapraszamy do dyskusji od 2 do 15 stycznia 2018 r.


ZOBACZ, KTÓRE ULICE ZMIENIAJĄ NAZWY

kliknij w mapę, by powiększyć:




Więcej informacji o zmianie nazw ulic znaleźć można na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Przeczytaj aktualność z realcją wideo z konferencji Wojewody Łódzkiego:

Dekomunizacja łódzkich ulic.

Czas

Głosowanie trwało: 02.01.2018 - 15.01.2018
W głosowaniu wzięło udział 3277 osób

Nowe nazwy łódzkich ulic - zapowiedź głosowania

Decyzją Wojewody Łodzkiego Plac Zwycięstwa od 1 stycznia 2018 roku będzie Placem Lecha Kaczyńskiego.

Na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Łodzi organizujemy w tej sprawie konsultacje.

Zapraszamy do dyskusji od 2 do 15 stycznia 2018 r.

Głosowanie uruchomimy 2 stycznia 2018 r. o północy.


ZOBACZ, KTÓRE ULICE ZMIENIĄ NAZWY

kliknij w mapę, by powiększyć:




Więcej informacji o zmianie nazw ulic znaleźć można na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Przeczytaj aktualność z realcją wideo z konferencji Wojewody Łódzkiego:

Dekomunizacja łódzkich ulic.


Czas

Głosowanie trwało: 18.12.2017 - 01.01.2018
W głosowaniu wzięło udział 0 osób

„Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” - konsultacje

Zapraszamy do zgłaszania propozycji i wyrażania opinii do projektu aktualizacji "Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi"

Elementem wdrażanej przez Miasto Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ są polityki sektorowe, wyznaczające kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności Miasta, w tym dotyczące obszaru kultury. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji działań zaplanowanych na 2017 rok dokument strategii należy poddać procesowi ewaluacji mid-term/on-going/ tzw. ewaluacji bieżącej najczęściej dokonywanej w połowie okresu wdrażania strategii, a następnie wprowadzić zapisy dotyczące aktualizacji dokumentu.

Przed wyrażeniem opinii zachęcamy do zapoznania się z "Raportem z ewaluacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi"


Czas

Głosowanie trwało: 08.12.2017 - 19.12.2017
W głosowaniu wzięło udział 128 osób

Co dalej z dawnym poligonem na Brusie?

Poligon na Brusie - ogromny, 145-hektarowy teren - został kupiony niemal dekadę temu za 76 milionów złotych. Jeszcze na początku 2009 roku, tuż po zakupie Brusa, ówczesne władze nie miały na ten teren żadnego pomysłu. Niemal po dekadzie Brus jest zaniedbany, brakuje tam infrastruktury do wypoczynku i rekreacji.

Zapytaliśmy łodzian o zdanie nt. jego ewentualnego zagospodarowania. Głosowanie za pośrednictwem platformy VOX POPULI było częścią konsultacji społecznych przeprowadzonych od 4 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Oto jak odpowiadaliście:




Raport z konsultacji

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi

Czas

Głosowanie trwało: 04.12.2017 - 31.01.2018
W głosowaniu wzięło udział 3414 osób

Zabytek Dobrze Utrzymany 2017 - Nagroda Publiczności

W ramach konkursu na najlepiej utrzymane i zadbane w Łodzi zabytki, które pozostają w rękach prywatnych, pod zarządem wspólnoty lub w gestii instytucji użyteczności publicznej - "Zabytek Dobrze Utrzymany 2017" porosiliśmy Was o głosy w kategorii nagroda publiczności.

W głosowaniu za pośrednictwem platformy Vox Populi najwięcej głosów uzyskał Pałac Karola Poznańskiego ( obecnie siedziba Akademia Muzyczna), ul. Gdańska 32.




Celem konkursu jest wskazanie i docenienie tych właścicieli zabytkowych obiektów, którzy dbają o jego utrzymanie, rewitalizują i modernizują swoje nieruchomości. Wśród nominowanych znalazły się zarówno obiekty pofabryczne, kamienice, jak i wille.

Czas

Głosowanie trwało: 28.11.2017 - 05.12.2017
W głosowaniu wzięło udział 915 osób

ANKIETA PASAŻERA MPK-ŁÓDŹ

Po pół roku funkcjonowania zmian towarzyszących zmianie siatki połączeń kierujemy do Państwa ankietę dotyczącą trzech obszarów związanych z informacją pasażerską – komunikatów głosowych, prezentacji rozkładów jazdy oraz informacji pasażerskiej na wiatach przystankowych.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie odnosząc się do własnych doświadczeń i przemyśleń. Dziękujemy za poświęcony czas!

Czas

Głosowanie trwało: 03.11.2017 - 17.11.2017
W głosowaniu wzięło udział 1178 osób

Jeśli nie woonerf, to co?

Jak powinniśmy mówić na ulice o uspokojonym ruchu, takie jak 6-go Sierpnia czy Piramowicza, których w Łodzi jest coraz więcej?

W ciągu dwóch tygodni przesyłaliście swoje propozycje nazw. Wpłynęło ich 134, z których jury wybrało 6. Dodatkowo głosowaniu poddane są też dwie obecnie obowiązujące nazwy.

Wybierz tą, która podoba się Tobie najbardziej!


Czas

Głosowanie trwało: 15.09.2017 - 28.09.2017
W głosowaniu wzięło udział 217 osób

Parklet

Miniaturowy skwer zamiast jednego miejsca parkingowego?

Oto jak głosowaliście:

Wyniki głosowania na Parklet - grafika

Najwięcej głosów oddaliście na Plac Wolności. Tam parklet stanie 15 września, po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Do tego czasu można korzystać z niego w jego dotychczasowej lokalizacji - przy ul. Andrzeja Struga 2.

Czas

Głosowanie trwało: 26.06.2017 - 04.07.2017
W głosowaniu wzięło udział 779 osób

Jak powinien nazywać się park w dolinie rzeki Sokołówki?

Prosiliśmy Was o pomoc w nadaniu nazwy zielonemu terenowi w dolinie rzeki Sokołówki

Czas

Głosowanie trwało: 07.06.2017 - 13.06.2017
W głosowaniu wzięło udział 317 osób

Wybierz imię dla pierwszego pingwina urodzonego w łódzkim ZOO

W marcu powiększyła się rodzina podopiecznych łódzkiego ogrodu zoologicznego. Poprosiliśmy Was o pomoc w nadaniu mu imienia. Przez tydzień zbieraliśmy od Was propozycje żeńskich i męskich imion, bo w czasie głosowania nie wiedizeliśmy, jakiej maluch jest płci. 
Najczęściej powtarzającymi się propozycjami były: Iga, Irena, Irmina, Ignacy, Igor oraz Iwo. Z nich wybraliście - Iga i Ingacy cieszyli się największą popularnością. Ostatecznie pingwiniątko okazało się samczykiem i otrzymało imię Ignacy.

Czas

Głosowanie trwało: 26.05.2017 - 01.06.2017
W głosowaniu wzięło udział 718 osób

Wybierz imię pierwszego pingwina urodzonego w łódzkim ZOO

6 marca w łódzkim zoo wykluł się pierwszy w jego historii pingwin. Musimy wybrać mu imię. Wiemy, że zaczynać się będzie na "i", ale... nie wiemy czy nowy mieszkaniec zoo jest dziewczynką czy chłopcem. Bo z pingwinami jest tak, że pod tym względem są nieco skryte. Kwestię płci wyjaśnią dopiero stosowne badania, gdy młode nieco jeszcze podrośnie.


Zgłaszajcie swoje propozycje imion męskich i żeńskich. A te, które pojawią się najczęściej poddamy głosowaniu, i w ten sposób wybierzecie imię dla łódzkiego pingwina.

Czas

Głosowanie trwało: 18.05.2017 - 24.05.2017
W głosowaniu wzięły udział 103 osoby

Jakie bilety?

Rusza nowy system transportu miejskiego w Łodzi. Nowe połączenia, nowe schematy, mapy, oznaczenia przystanków. Chcemy, żeby również bilety wyglądały przyjaźnie, nowocześnie i świeżo. Przygotowaliśmy 6 projektów, poprosiliśmy Państwa o opinię. Oto jak głosowaliście:


Najpopularniejszy projekt:
Więcej informacji o nowym systemie transportowym na stronie Łódź Łączy www.lodz.pl/lodzlaczy

Czas

Głosowanie trwało: 23.03.2017 - 03.04.2017
W głosowaniu wzięły udział 6843 osoby

Miejska plaża na Księżym Młynie?

Zapytaliśmy Łodzian, czy teren wokół stawu powinien zostać zaaranżowany na ogólnodostępny park z miejską plażą, czy raczej na terenie wokół stawu należy zachować ogródki działkowe?





Czas

Głosowanie trwało: 25.02.2017 - 03.03.2017
W głosowaniu wzięło udział 8096 osób

REFORMA OŚWIATY W ŁODZI

 

Czas

Głosowanie trwało: 09.01.2017 - 20.01.2017
W głosowaniu wzięły udział 7394 osoby

Patroni ulic w Nowym Centrum Łodzi

Patroni ulic w NCŁ - podsumowanie głosowania

Czas

Głosowanie trwało: 19.12.2016 - 26.12.2016
W głosowaniu wzięło udział 536 osób

Czas

Głosowanie trwało: 28.11.2016 - 19.12.2016
W głosowaniu wzięły udział 7062 osoby

Zobacz całe archiwum Zobacz całe archiwum