O projekcie

Vox Populi jest pierwszą w Polsce platformą umożliwiającą przeprowadzanie lokalnych e-referendów. Celem platformy VoxPopuli jest wspieranie budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, zachęcającą mieszkańców  do aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe.

Vox Populi to rewolucyjne podejście do konsultacji społecznych, w którym główny nacisk kładziony jest na akt głosowania i możliwość wyrażenia przez mieszkańców wiążącej opinii, która zostanie wzięta pod uwagę przez organy samorządu terytorialnego.

Vox populi umożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze szczegółami zagadnienia poddanego pod głosowanie, poznanie argumentów przemawiających za poszczególnymi wariantami proponowanego rozwiązania, zapoznanie się z opiniami ekspertów, udział w dyskusji oraz wymianę poglądów.