LUNAPARK

Podsumowanie głosowania

Głosowanie trwało: 28.11.2016 - 19.12.2016
W głosowaniu wzięły udział 7062 osoby


Argumenty za:

  Argumenty "za" dla każdego z zaproponowanych wariantów

   WARIANT 1 

  Dawny Lunapark na Zdrowiu

           1. kontynuacja rozpoczętej w 2016 r. inwestycji
           2. miejsce znane łodzianom
           3. bliskie sąsiedztwo ZOO i Ogrodu Botanicznego

   WARIANT 2 

  Teren między ulicami Denna - Pienista - Rusałki

           1. zupełnie nowa przestrzeń dla mieszkańców
           2. nowoczesna siłownia plenerowa
           3. wykorzystanie niezagospodarowanego do tej pory terenu

   WARIANT 3 

  Miejsce wybrane w głosowaniu w BO - Pienista - Maczka - Sołtyka

           1. jeden z wybranych przez łodzian projektów
           2. uporządkowanie niezagospodarowanego do tej pory terenu

Argumenty przeciw:

  Argumenty "przeciw" dla każdego z zaproponowanych wariantów

   WARIANT 1 

  Dawny Lunapark na Zdrowiu

           1. inna lokalizacja niż zaproponowana w projekcie BO


   WARIANT 2 

  Teren między ulicami Denna - Pienista - Rusałki

           1. inna lokalizacja niż zaproponowana w projekcie BO   WARIANT 3 

  Miejsce wybrane w głosowaniu w BO - Pienista - Maczka - Sołtyka

           1. protest mieszkańców
           2. sprzeciw lotniska
           3. nieprzyjemna woń z pobliskiej sortowni

W głosowaniu można wybrać jedną z trzech propozycji:1. Projekt rozbudowania dotychczasowego Lunaparku na Zdrowiu. W tym roku w ramach BO realizowany jest I etap - linarium (czyli linowy plac zabaw) oraz strefa street workout (czyli zestaw drążków, poręczy, drabinek i ławeczek do ćwiczeń) z oświetleniem i monitoringiem (obejrzyj: wizualizację całego projektu parku rozrywki na Zdrowiu >>>).

W kolejnym roku - za 700 tys. zł przesunięte z projektu "Przywróćmy Łodzi Lunapark" - powstałaby strefa fitness (obejrzyj: wizualizację Strefy Fitness >>>) oraz tor rowerowy (obejrzyj: wizualizację Toru Rowerowego >>>).

2. To propozycja zupełnie nowa - w rejonie ulic Denna - Pienista - Rusałki miałby być rozbudowany plac zabaw a dodatkowo wybudowana siłownia plenerowa, oświetlenie terenu, zieleń oraz mała architektura - ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody.

3. Projekt, który wygrał w BO - a zakłada tylko uporządkowanie terenu, ustawienie tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody) i budowę ścieżek. Projekt nie obejmuje instalacji urządzeń lunaparkowych (przeczytaj: wniosek wytypowany w BO 2017 >>> wraz ze zmianami: zmiany w karcie wniosku >>>).


GaleriePodsumowanie:


Projekt "Przywróćmy Łodzi Lunapark" wywołał falę nieporozumień wśród łodzian. Tytuł odbiegający od treści projektu powodował dezinformację i budził - niezgodnie z prawdą - skojarzenia z dawnym Lunaparkiem na Zdrowiu. Dopiero zagłębienie się w sam wniosek mogło naprowadzić głosujących na szczegółowe informacje o miejscu realizacji projektu (czyli okolice Lublinka), a także o proponowanym przez wnioskodawcę efekcie końcowym - czyli jedynie uporządkowaniu terenu.
Ta sytuacja spowodowała, że twórcy Budżetu Obywatelskiego w Łodzi zaczęli pracę nad zmianami w BO, tak by w przyszłości nie dochodziło do podobnych nieporozumień.

Dodatkowo - już po zakończeniu głosowania w BO na 2017 rok - do Urzędu zaczęły wpływać głosy sprzeciwu.

Pierwszym - było pismo z Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nowe Polesie 2 - mieszkańcy tamtejszej wspólnoty sprzeciwiają się realizacji Lunaparku we wskazanym we wniosku miejscu (przeczytaj pismo >>>).

Drugim - były wątpliwości przedstawicieli Łódzkiego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta (przeczytaj pismo >>>).

inne informacje:
karta informacyjna wniosku >>>
zmiania wyceny wprowadzona za zgodą wnioskodawcy - karta zmian >>>


Zapraszamy do głosowania i wyrażenia opinii na forum.

Głosowanie trwało: 28.11.2016 - 19.12.2016
W głosowaniu wzięły udział 7062 osoby