Sprzedaż alkoholu - ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach usytuowanych na terenie całego miasta Łodzi albo jego centrum.

Zapytaliśmy Was o ewentualne wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całego miasta Łodzi albo jego centrum, rozumianego jako obszar czterech jednostek pomocniczych miasta Łodzi - Osiedla Katedralna, Osiedla Stare Polesie, Osiedla Stary Widzew i Osiedla Śródmieście-Wschód w godzinach nocnych.

Oto jak głosowaliście na Vox Populi:Głosowanie trwało: 28.03.2018 - 10.04.2018
W głosowaniu wzięło udział 2599 osóbOpis granic centrum miasta Łodzi, któreych mogło dotyczyć ewentualne ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych:

ul. Srebrzyńska – numery parzyste (od torów PKP trasy Łódź Kaliska – Zgierz do ul. Cmentarnej, ul. Ogrodowa – numery parzyste (od ul. Cmentarnej do ul. Nowomiejskiej), ul. Północna -od ul. Nowomiejskiej do ul. Dwernickiego, (z wyłączeniem nieruchomości przy ul. Kilińskiego 2), ul. Dwernickiego – od ul. Północnej do al. Palki, al. Palki – od ul. Żródłowej do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczna – od al. Palki do torów kolejowych trasy Łódź Widzew – Zgierz, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowym, wschodnią stroną ogródków działkowych oraz osiedla akademickiego (od ul. Telefonicznej do ul. Pomorskiej na wys. nr 168), ul. Pomorska - w kierunku wschodnim do ul. Konstytucyjnej, ul. Konstytucyjna – od ul. Pomorskiej do torów PKP trasy Łódź Fabryczna – Koluszki, wzdłuż torów PKP trasy Łódź Fabryczna – Koluszki i trasy Łódź Widzew – Łódź Chojny (od ul. Konstytucyjnej do ul. Milionowej), ul. Milionowa – numery parzyste (od torów PKP trasy Łódź Chojny - Łódź Widzew do ul. Sosnowej), wzdłuż granic dawnej Delegatury UMŁ przebiegającej między terenami zakładów przemysłowych (od ul. Milionowej do ul. Piotrkowskiej nr 270 włącznie), ul. Piotrkowska - od ul. Tymienieckiego do ul. Czerwonej, ul. Czerwona - od ul. Piotrkowskiej do ul. Wólczańskiej, ul. Wólczańska – numery nieparzyste od ul. Czerwonej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego – numery nieparzyste (od ul. Wólczańskiej do torów PKP trasy Łódź Kaliska – Łódź Chojny), wzdłuż torów PKP trasy Łódź Kaliska - Łódź Chojny i trasy Łódź Kaliska – Zgierz (od ul. Wróblewskiego do ul Srebrzyńskiej).

Sprawdź na mapie jaki to obszar:

GaleriePodsumowanie:


Głosowanie trwało: 28.03.2018 - 10.04.2018
W głosowaniu wzięło udział 2599 osób