Łódź seniorom

Jesteś seniorem? Czy znasz programy dla seniorów realizowane przez Urząd Miasta Łodzi? Korzystasz z nich? Co o nich sądzisz?

Wyraź swą opinię!

Głosowanie trwało: 16.05.2018 - 06.06.2018
W głosowaniu wzięły udział 42 osoby
W Urzędzie Miasta Łodzi działa Oddział ds. Polityki Senioralnej. Projektuje i koordynuje działania na rzecz łódzkich seniorów służące zwiększeniu ich uczestnictwa w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sportu.
Więcej informacji o projektach, wydarzeniach i działaniach na rzecz łódzkich seniorów znajduje się na stronie: www.seniorzy.uml.lodz.pl


GaleriePodsumowanie:


Głosowanie trwało: 16.05.2018 - 06.06.2018
W głosowaniu wzięły udział 42 osoby